หัวใจในมือเธอ

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจในมือเธอ GiFT MY PROJECT feat. SIDABAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล, SIDABANDติดต่องานแสดง: 089780244

G D | C D |G D | C D |
G D | C D |G D | C D |

 G  ดวงใจดวงนี้Dที่มันเคยเจ็Cบและมีแต่น้ำDตา G  โดนคนทำร้ายD ทุกคนเข้ามาหCลอก..ให้ฉัDน..   เจ็บจนมัBmน..เป็นรอEmยแผล และก็ฝัBmงใจเอาEmไว้   ต่อไAmป..ไม่คิดจะรักใคD

 G  พอเจอเธอแล้Dวหัวใจก็อ่อCนและยอมอย่างทุกDที G  เจอเธอคนนี้DฉันมีความสุขCใจก็เพราDะ..   เธอเข้ามBmา..ให้ควาEmมรัก แต่ก็ทำBmให้ไหวหEmวั่น   ในใจAm.. ก็กลัวDจะซ้ำรอยGเดิม

อยู่ในมือเธอCแล้ว..D   ใจของBmฉัน..   Emหัวใจยังหวั่Amน เพราะโดนDแต่คนมาทำGร้ายอยู่G7ที่ตัวเธอCแล้ว.. D  จะทำให้ดีBmหรือว่าทำลาEmฝากชีวิAmต ฝากหัวใจD..ไว้ในมือGเธอ..  C D

 G  หากเธอสงสาDรหัวใจที่ถูCกรังแกอยู่ทุกDที G  โปรดอย่าเดินหนีDฉันไปอีกCคน ก็เพรDาะ..   ใจที่เคBmย..เป็นรอยEmแผล อาจจะหาBmยดีอีกหEm   ฝากเธAmอ.. ช่วยดูDแลไว้ให้Gดี

C D | Bm Em |Am D | G |

C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** |

   ฝากเธAmอ.. ช่วยดูDแลไว้ให้ดี

G D | C D | ( x4 ) | G7 |หัวใจในมือเธอ GiFT MY PROJECT feat. SIDABAND

เนื้อเพลง หัวใจในมือเธอ GiFT MY PROJECT feat. SIDABAND ดวงใจดวงนี้ที่มันเคยเจ็บและมีแต่น้ำตา โดนคนทำร้าย ทุกคนเข้ามาหลอกให้ฉัน เจ็บจนมันเป็นรอยแผล และก็ฝังใจเอาไว้ ต่อไปไม่คิดจะรักใคร พอเจอเธอแล้วหัวใจก็อ่อนและยอมอย่างทุกที เจอเธอคนนี้ฉันมีความสุขใจก็เพราะ เธอเข้ามาให้ความรัก แต่ก็ทำให้ไหวหวั่น ในใจ ก็กลัวจะซ้ำรอยเดิม อยู่ในมือเธอแล้ว ใจของฉัน หัวใจยังหวั่น เพราะโดนแต่คนมาทำร้าย อยู่ที่ตัวเธอแล้ว จะทำให้ดีหรือว่าทำลาย ฝากชีวิต ฝากหัวใจไว้ในมือเธอ หากเธอสงสารหัวใจที่ถูกรังแกอยู่ทุกที โปรดอย่าเดินหนีฉันไปอีกคน ก็เพราะ ใจที่เคยเป็นรอยแผล อาจจะหายดีอีกหน ฝากเธอ ช่วยดูแลไว้ให้ดี ฝากเธอ ช่วยดูแลไว้ให้ดี ( x4 )