จุดสุดยอด

  GiFT My Project   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จุดสุดยอด GiFT MY PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |D | D |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |D | D |

รู้สึกดีAนะ เวลาAเธอพิมพ์ข้อความส่งมาว่ารักC#mกันเวลC#mาเธอพิมพ์ข้อความบอกว่าคิดถึF#mง คิดถึงกัF#mทำให้ฉันรู้สึกDดี..    D

แม้ห่างเพียงAไหนข้อควาAมที่เธอส่งมาก็ทำให้ใกล้C#mกันเรื่องราC#mวที่เธอแสดงออกว่ายังรักF#mกันแม้ว่าวันF#mนี้..เราจะเหินห่างDกันไกล..D

Bmต่..ความรู้สึกนี้Eมันเพิ่มขึ้นได้Aอีก ยังได้AอีกเพีBmยง...แค่เธอทำEสิ่งนี้ให้กัA | Eน..

ถ้ามีเวลDา โทรมาหา โทรมาทัDโทรมาพูดคำว่ารัAก คำว่าคิดถึงกัAถ้ามีเวลDา โทรมาหากันสักครั้Dคนทางนี้ก็อยากฟัAง...คำว่าคิดถึงจัAอ่านแต่ข้อควBmาม.. ทุกวัEอยากจะได้ยิC#mนน้ำเสียงจากเธอF#mบ้างคำว่าคิดถึBmง..และรักกัE | Eน...ได้ฟังจากเธอคงสุดยอด

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |D | D |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |D | D |

ฉันไม่เคยAเหงาแม้เราAจะต้องไกลห่างกันนานสักเท่C#mาไรเรื่องราC#mวที่เธอคอยส่งมาทำให้ชื่นF#mใจอบอุ่นใจF#mทุกวัน เหมือนว่าเราไม่ห่าDงกันเลย..D

* | ** |

A | E |

D | A |D | E |

** |จุดสุดยอด GiFT MY PROJECT

เนื้อเพลง จุดสุดยอด GiFT MY PROJECT รู้สึกดีนะ เวลาเธอพิมพ์ข้อความส่งมาว่ารักกัน เวลาเธอพิมพ์ข้อความบอกว่าคิดถึง คิดถึงกัน ทำให้ฉันรู้สึกดี แม้ห่างเพียงไหน ข้อความที่เธอส่งมาก็ทำให้ใกล้กัน เรื่องราวที่เธอแสดงออกว่ายังรักกัน แม้ว่าวันนี้เราจะเหินห่างกันไกล แต่ความรู้สึกนี้มันเพิ่มขึ้นได้อีก ยังได้อีก เพียงแค่เธอทำสิ่งนี้ให้กัน ถ้ามีเวลา โทรมาหา โทรมาทัก โทรมาพูดคำว่ารัก คำว่าคิดถึงกัน ถ้ามีเวลา โทรมาหากันสักครั้ง คนทางนี้ก็อยากฟังคำว่าคิดถึงจัง อ่านแต่ข้อความ ทุกวัน อยากจะได้ยินน้ำเสียงจากเธอบ้าง คำว่าคิดถึงและรักกัน ได้ฟังจากเธอคงสุดยอด ฉันไม่เคยเหงา แม้เราจะต้องไกลห่างกันนานสักเท่าไร เรื่องราวที่เธอคอยส่งมาทำให้ชื่นใจ อบอุ่นใจทุกวัน เหมือนว่าเราไม่ห่างกันเลย