เข้าตา

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เข้าตา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 089780244

 C  อยากจะใช้คำCว่าเรากับใครสักคAm   แต่ที่ผ่านมFา เขาไม่เล่Gนด้วยกับเรC   จุดจบก็เหลือเพีCยงน้ำตาและก็ความAmเศร้า   ที่ติดตัFวมาพร้อมรอยแผGลในวันเก่C | Cา..

 C  ยังคงเฝ้ารCอ รอคอยใครสักคAm   คนที่เข้ามFาช่วยซ่อมรอยแผGลในจิตใจC   ผ่านมาเนิ่นนาCน เหมือนเจอเข้าแล้วไAm   อยากบอกเลFยมีเล็งเอาไว้Gอยู่คนหนึ่C | Cง..

 C  ไม่เห็นมีใครเข้าตCาเท่ากับเธอเลยสักคAm   ไม่เห็นมีใครเข้าตAmามากกว่าเธอคนนี้F   ไม่ว่ามองอย่างไร ไม่ว่าทำอะไรF   ไม่ว่าดูยังไง ก็เพอร์เฟค   ยอGมหมดเลย ยอมหมดเลย ให้หมดเลย   ให้หมดเลย ไปทั้งใจ

 C  ก็เพราะว่าเธอเข้าตCามากกว่าใครในทุกคAm   เพิ่งรู้ที่ฉันเจ็บมAmา เพื่อจะรอเธอคนนี้F   ไม่ว่ามองอย่างไร ไม่ว่าทำอะไรF   ไม่ว่าดูยังไง ก็เพอร์เฟค   ยอGมหมดเลย ยอมหมดเลย ให้หมดเลย   ยอมหมดเลย ให้เธอทั้งใจ

C | C |Am | F G | C |

* | ** | *** |

 Dm  ก็ไม่เคDmยเจอใครโดนใจขนาดนี้F   ได้โปรดหัGนมามองทางนี้ที่ฉันทีC

C | C |Am | Am |F | F |G | G |

** | *** |เข้าตา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง เข้าตา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล อยากจะใช้คำว่าเรากับใครสักคน แต่ที่ผ่านมา เขาไม่เล่นด้วยกับเรา จุดจบก็เหลือเพียงน้ำตาและก็ความเศร้า ที่ติดตัวมาพร้อมรอยแผลในวันเก่า ยังคงเฝ้ารอ รอคอยใครสักคน คนที่เข้ามาช่วยซ่อมรอยแผลในจิตใจ ผ่านมาเนิ่นนาน เหมือนเจอเข้าแล้วไง อยากบอกเลยมีเล็งเอาไว้อยู่คนหนึ่ง ไม่เห็นมีใครเข้าตาเท่ากับเธอเลยสักคน ไม่เห็นมีใครเข้าตามากกว่าเธอคนนี้ ไม่ว่ามองอย่างไร ไม่ว่าทำอะไร ไม่ว่าดูยังไง ก็เพอร์เฟค ยอมหมดเลย ยอมหมดเลย ให้หมดเลย ให้หมดเลย ไปทั้งใจ ก็เพราะว่าเธอเข้าตามากกว่าใครในทุกคน เพิ่งรู้ที่ฉันเจ็บมา เพื่อจะรอเธอคนนี้ ไม่ว่ามองอย่างไร ไม่ว่าทำอะไร ไม่ว่าดูยังไง ก็เพอร์เฟค ยอมหมดเลย ยอมหมดเลย ให้หมดเลย ยอมหมดเลย ให้เธอทั้งใจ ก็ไม่เคยเจอใครโดนใจขนาดนี้ ได้โปรดหันมามองทางนี้ที่ฉันที