ไม่เคยน้อยลง

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เคยน้อยลง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 089780244

D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |

 D  รัก..ที่เคยบอกเธDอ เคยบอกเธอให้ฟังทุกวัBm   ฝัน..ดี ๆ ก่อนนอBmน เคยบอกเธอให้ฟังอย่างนั้G   รู้..ว่าตอนนี้มัGน..ไม่มีเวลาบอกเธออย่างทุAกวัน.. A

 D  ฉัน..คยเดินจับมืDอ เดินจับมือเธอไปด้วยกัBm   ของ..ในวันเกิดเธBmอ เคยให้เธอ ไม่ลืมสักครั้G   รู้..ว่าตอนนี้มัGน..ไม่มีเวลาบอกเธออย่างทุAกวัน.. A

อย่างอื่นอาจจะน้อDยลงแต่รักDของฉันที่ให้เธอไม่เคยลดBmลงบอกเธBmอให้รู้เอาไว้ ฉันยังคงมั่นGคงและฉันGไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปให้ใคA | Aร..

อย่างอื่นอาจจะน้อDยไปแต่รักDที่เคยให้นั้นไม่เคยแบ่งให้BmใครบอกเธBmอให้รู้เอาไว้ ให้เธอได้มั่Gนใจว่าฉันGไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปให้ใคA | Aร..ยังมีเธอเพียงคนเดียว

 D  ขอ..ให้เธอเชื่อใจD เธอมั่นใจในตัวฉันหน่Bmอย   แม้..ไม่ค่อยได้เจBmอ ก็ไม่ได้แปลว่ารักเธอน้อG   ขอ..เวลาฉันหน่Gอย ไม่ว่ายังไงใจฉันก็เฝ้Aาคอย.. A   ให้รักเธอเพียงคนเดียว

D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |
D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |

 D  ขอให้เธอได้มั่นใจD ไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ Bm  ขอให้เธอได้มั่นใจBm.. ว่าฉันจะรักเสมอไป  G  ขอ..ให้เธอได้มั่นใจG ไม่ว่ายังไงใจฉันก็รัA | Aก..

* | ** |คอร์ดเพลง ไม่เคยน้อยลง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ไม่เคยน้อยลง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล รักที่เคยบอกเธอ เคยบอกเธอให้ฟังทุกวัน ฝันดีๆก่อนนอน เคยบอกเธอให้ฟังอย่างนั้น รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาบอกเธออย่างทุกวัน ฉันคยเดินจับมือ เดินจับมือเธอไปด้วยกัน ของในวันเกิดเธอ เคยให้เธอ ไม่ลืมสักครั้ง รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาบอกเธออย่างทุกวัน อย่างอื่นอาจจะน้อยลง แต่รักของฉันที่ให้เธอไม่เคยลดลง บอกเธอให้รู้เอาไว้ ฉันยังคงมั่นคง และฉันไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปให้ใคร อย่างอื่นอาจจะน้อยไป แต่รักที่เคยให้นั้นไม่เคยแบ่งให้ใคร บอกเธอให้รู้เอาไว้ ให้เธอได้มั่นใจ ว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปให้ใคร ยังมีเธอเพียงคนเดียว ขอให้เธอเชื่อใจ เธอมั่นใจในตัวฉันหน่อย แม้ไม่ค่อยได้เจอ ก็ไม่ได้แปลว่ารักเธอน้อย ขอเวลาฉันหน่อย ไม่ว่ายังไงใจฉันก็เฝ้าคอย ให้รักเธอเพียงคนเดียว ขอให้เธอได้มั่นใจ ไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ ขอให้เธอได้มั่นใจ ว่าฉันจะรักเสมอไป ขอให้เธอได้มั่นใจ ไม่ว่ายังไงใจฉันก็รัก