ไม่เคยน้อยลง

GiFT My Project, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่เคยน้อยลง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |

 D  รัก..ที่เคยบอกเธDอ เคยบอกเธอให้ฟังทุกวัBm   ฝัน..ดี ๆ ก่อนนอBmน เคยบอกเธอให้ฟังอย่างนั้G   รู้..ว่าตอนนี้มัGน..ไม่มีเวลาบอกเธออย่างทุAกวัน.. A

 D  ฉัน..คยเดินจับมืDอ เดินจับมือเธอไปด้วยกัBm   ของ..ในวันเกิดเธBmอ เคยให้เธอ ไม่ลืมสักครั้G   รู้..ว่าตอนนี้มัGน..ไม่มีเวลาบอกเธออย่างทุAกวัน.. A

อย่างอื่นอาจจะน้อDยลงแต่รักDของฉันที่ให้เธอไม่เคยลดBmลงบอกเธBmอให้รู้เอาไว้ ฉันยังคงมั่นGคงและฉันGไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปให้ใคA | Aร..

อย่างอื่นอาจจะน้อDยไปแต่รักDที่เคยให้นั้นไม่เคยแบ่งให้BmใครบอกเธBmอให้รู้เอาไว้ ให้เธอได้มั่Gนใจว่าฉันGไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปให้ใคA | Aร..ยังมีเธอเพียงคนเดียว

 D  ขอ..ให้เธอเชื่อใจD เธอมั่นใจในตัวฉันหน่Bmอย   แม้..ไม่ค่อยได้เจBmอ ก็ไม่ได้แปลว่ารักเธอน้อG   ขอ..เวลาฉันหน่Gอย ไม่ว่ายังไงใจฉันก็เฝ้Aาคอย.. A   ให้รักเธอเพียงคนเดียว

D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |
D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |

 D  ขอให้เธอได้มั่นใจD ไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ Bm  ขอให้เธอได้มั่นใจBm.. ว่าฉันจะรักเสมอไป  G  ขอ..ให้เธอได้มั่นใจG ไม่ว่ายังไงใจฉันก็รัA | Aก..

* | ** |ไม่เคยน้อยลง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล