มันน่าเสียดาย

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มันน่าเสียดาย GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# | C |

 F  จบไปนานแล้ว..เรื่องราDmวของเราในวันนั้น   มันก็นานA#ซะจนเหมือนฉันจะลืม   ทุกอย่Cาง..ไปจนหมดใจ F  ไม่เคยพูดถึง รูปเธDmอก็ไม่ได้เก็บไว้   ของสำคัญA#ทุกอย่างที่เธอให้กันมา   วันนี้Cมันลบเลือนหายไป

 Dm  ใช้ชีวิCตเหมือนไม่เคยพบA#เธอ เหมือนไม่เคยCรักกัน Dm  ใช้ชีวิCตเหมือนเราไม่ได้เคยA#เจอ   ไม่เคCยมีความสัมพันธ์

แต่ใครจะรู้F..อยู่ข้างในใจC..ว่ามันยังมีDm ยังมี เธอนั้นยังอยู่แม้นาA#นเท่าไหร่ นานแค่ไหCน..ไม่ใช่ว่าฉัFน..ลืมเธอไม่ไหCแต่ว่าฉัDmนยินดีจะให้เธออยู่..ส่วนลึกA#ในใจเพราะมันCเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บไว้

F | Dm |A# | C |

 F  เรื่องเธอกับฉัน เรื่องราDmวดี ๆ ก็มีเยอะ   จะให้ลืมA#มันไป จะให้ทิ้งมันไป   คิดC ๆ แล้วน่าเสียดาย F  จะเก็บเอาไว้ ทุกเรื่อDmงที่มันมีความหมาย   เรื่องไม่ดีA#อะไร เรื่องร้าย ๆ อะไร   ก็คิดCว่ามันเป็นบทเรียน

* | ** |

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# | C | C |

** |

F | Dm |A# |

เพราะมันCเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บFไว้มันน่าเสียดาย GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง มันน่าเสียดาย GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล จบไปนานแล้วเรื่องราวของเราในวันนั้น มันก็นานซะจนเหมือนฉันจะลืม ทุกอย่างไปจนหมดใจ ไม่เคยพูดถึง รูปเธอก็ไม่ได้เก็บไว้ ของสำคัญทุกอย่างที่เธอให้กันมา วันนี้มันลบเลือนหายไป ใช้ชีวิตเหมือนไม่เคยพบเธอ เหมือนไม่เคยรักกัน ใช้ชีวิตเหมือนเราไม่ได้เคยเจอ ไม่เคยมีความสัมพันธ์ แต่ใครจะรู้อยู่ข้างในใจ ว่ามันยังมี ยังมี เธอนั้นยังอยู่ แม้นานเท่าไหร่ นานแค่ไหน ไม่ใช่ว่าฉันลืมเธอไม่ไหว แต่ว่าฉันยินดีจะให้เธออยู่ส่วนลึกในใจ เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บไว้ เรื่องเธอกับฉัน เรื่องราวดีๆก็มีเยอะ จะให้ลืมมันไป จะให้ทิ้งมันไป คิดๆแล้วน่าเสียดาย จะเก็บเอาไว้ ทุกเรื่องที่มันมีความหมาย เรื่องไม่ดีอะไร เรื่องร้ายๆอะไร ก็คิดว่ามันเป็นบทเรียน เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บไว้