มันน่าเสียดาย

GiFT My Project, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มันน่าเสียดาย GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# | C |

 F  จบไปนานแล้ว..เรื่องราDmวของเราในวันนั้น   มันก็นานA#ซะจนเหมือนฉันจะลืม   ทุกอย่Cาง..ไปจนหมดใจ F  ไม่เคยพูดถึง รูปเธDmอก็ไม่ได้เก็บไว้   ของสำคัญA#ทุกอย่างที่เธอให้กันมา   วันนี้Cมันลบเลือนหายไป

 Dm  ใช้ชีวิCตเหมือนไม่เคยพบA#เธอ เหมือนไม่เคยCรักกัน Dm  ใช้ชีวิCตเหมือนเราไม่ได้เคยA#เจอ   ไม่เคCยมีความสัมพันธ์

แต่ใครจะรู้F..อยู่ข้างในใจC..ว่ามันยังมีDm ยังมี เธอนั้นยังอยู่แม้นาA#นเท่าไหร่ นานแค่ไหCน..ไม่ใช่ว่าฉัFน..ลืมเธอไม่ไหCแต่ว่าฉัDmนยินดีจะให้เธออยู่..ส่วนลึกA#ในใจเพราะมันCเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บไว้

F | Dm |A# | C |

 F  เรื่องเธอกับฉัน เรื่องราDmวดี ๆ ก็มีเยอะ   จะให้ลืมA#มันไป จะให้ทิ้งมันไป   คิดC ๆ แล้วน่าเสียดาย F  จะเก็บเอาไว้ ทุกเรื่อDmงที่มันมีความหมาย   เรื่องไม่ดีA#อะไร เรื่องร้าย ๆ อะไร   ก็คิดCว่ามันเป็นบทเรียน

* | ** |

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# | C | C |

** |

F | Dm |A# |

เพราะมันCเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บFไว้มันน่าเสียดาย GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล