หนึ่งในล้านคน

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนึ่งในล้านคน GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล, จอส DJ studio

G | Bm A#m |Am | D |
G | Bm A#m |Am | D | D |

 G  บนถนนเห็นใครต่อใคBmรที่เขารักกัน   เA#mขาเดินAmจูงมือ เขาเดินเคลียคลอไม่ห่Dาง   เห็นอยู่ทุกวัน

 G  มองดูตัวเรา เห็นมีแต่เงBmาที่มาทักกัน   ไA#mร้คนมAmาเคียงข้างกาย   ไม่มีความหมาDย อยู่ไปให้พ้นวัน

 Bm  บนโลกนี้มีคนอยู่มากEมาย   จะมีบ้างไหAmมสักคนที่เข้าใจ   ที่ฟ้าDสร้างมาให้คู่กัน Bm  เฝ้ามองผู้คนมีอยู่ เป็นร้อEย เป็นพัน   และหนึ่งในล้าAmนคนที่ฉันอยากเจอ   อยากขอDมีใครสักคน.. D

 G  ล้านคน ขอเพียงหนึ่งคBmนได้ไหม   มาช่A#mวยใช้Amหัวใจ  มาอยู่Dดูแลและรักกัน G  ล้านใจ ขอเพียงหนึ่งใBmจเท่านั้น   A#mที่ฉันAmเฝ้ารอ ก็หวังDว่าสักวันคงได้พบGเจอ    (D)

 G  มีรอยยิ้มร่วมทุกข์สุขด้วยBmกัน   ฉัA#mนรอเAmจอใครคนนั้น จะกี่วันDที่ฉันได้พบเจอ

* | ** | ** |หนึ่งในล้านคน GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง หนึ่งในล้านคน GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล บนถนนเห็นใครต่อใครที่เขารักกัน เขาเดินจูงมือ เขาเดินเคลียคลอไม่ห่าง เห็นอยู่ทุกวัน มองดูตัวเรา เห็นมีแต่เงาที่มาทักกัน ไร้คนมาเคียงข้างกาย ไม่มีความหมาย อยู่ไปให้พ้นวัน บนโลกนี้มีคนอยู่มากมาย จะมีบ้างไหมสักคนที่เข้าใจ ที่ฟ้าสร้างมาให้คู่กัน เฝ้ามองผู้คนมีอยู่ เป็นร้อย เป็นพัน และหนึ่งในล้านคนที่ฉันอยากเจอ อยากขอมีใครสักคน ล้านคน ขอเพียงหนึ่งคนได้ไหม มาช่วยใช้หัวใจ มาอยู่ดูแลและรักกัน ล้านใจ ขอเพียงหนึ่งใจเท่านั้น ที่ฉันเฝ้ารอ ก็หวังว่าสักวันคงได้พบเจอ มีรอยยิ้มร่วมทุกข์สุขด้วยกัน ฉันรอเจอใครคนนั้น จะกี่วันที่ฉันได้พบเจอ