นักฆ่าความเหงา

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักฆ่าความเหงา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 089780244

G | G |Bm | Bm |
Em | Em |Am | D |G | D |

ขอGร้องเธอสักครั้งจะได้ไหGม..อยากให้เธอช่วBmยอะไรให้ฉันจะได้ไหBmม..ฉันมีเรื่องเดือดร้อนAm | Amใจ..ไม่รู้จะปรึกษาDใคร..   D

เรื่อGงมันเป็นอย่างนี้ มีสิ่งหนึ่Gง..มันมาคอยรบBmกวนใจของฉัน ไม่ไปไหBmน..ไม่รู้จะทำอย่างAm | Amไร..ต้องขอให้เธอจัดกาDร..สักทีD..

มันAmคือความเหงา..ที่เกาAmะในใจฉันจะไล่Bmยังไงมันก็ไม่ออกไEmป..คงจะมีแค่เธอAmเท่านั้น..   Amมันอาจจะกลัวเธอก็ไD | Dด้..

มาจัดการความเหงGาให้หน่อยเอามันGออกไปสักBm | Bmที..หยุดความเหงาที่เข้าAmมาอยู่ตรงนี้ขอAmให้เธอช่วยฉัน ได้ไหD | Dม..มาทำลายความเหงาใGห้หน่อยเอามันGออกไปให้ไBm | Bmกล..แค่เธอจับมือกัAmน แล้วเดินไปกับฉันAmทุกวันอีกไม่นาDน..(ความเหงDามันคงจะหายไป(G))

G | G |Bm | Bm |
Em | Em |Am | D |G | D |

* | ** | ** |นักฆ่าความเหงา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง นักฆ่าความเหงา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ขอร้องเธอสักครั้งจะได้ไหม อยากให้เธอช่วยอะไรให้ฉันจะได้ไหม ฉันมีเรื่องเดือดร้อนใจ ไม่รู้จะปรึกษาใคร เรื่องมันเป็นอย่างนี้ มีสิ่งหนึ่ง มันมาคอยรบกวนใจของฉัน ไม่ไปไหน ไม่รู้จะทำอย่างไร ต้องขอให้เธอจัดการสักที มันคือความเหงาที่เกาะในใจฉัน จะไล่ยังไงมันก็ไม่ออกไป คงจะมีแค่เธอเท่านั้น มันอาจจะกลัวเธอก็ได้ มาจัดการความเหงาให้หน่อย เอามันออกไปสักที หยุดความเหงาที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ ขอให้เธอช่วยฉัน ได้ไหม มาทำลายความเหงาให้หน่อย เอามันออกไปให้ไกล แค่เธอจับมือกัน แล้วเดินไปกับฉันทุกวัน อีกไม่นาน(ความเหงามันคงจะหายไป)