ปรึกษาดาว

  GiFT My Project   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปรึกษาดาว GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 0897802446

D | D |D | D |

อยากบอกดาDวว่าคืนนี้เรานั่งคุยด้วยกันF#mไหมอยากบอกฟ้Bmาว่าตอนนี้ฉันเหงาจนสุดใจAเหตุเพราะเธอDคนนั้นเข้ามาทำใจให้หวั่นF#mไหวและดูเหมือBmนเขาจะไม่สนฉันเลยด้วยซ้ำAไป

ไม่รู้ว่าเพราะอะไG Aร..         ฉันควรทำยังDไง

ในตอนนี้Dเขาคิดถึงใคร เราเองก็ไม่F#mรู้แต่ตอนนี้Bmเราคิดถึงเขาอยู่เต็มหัวใจAอยากบอกดาDวจะมีวิธี พอมีสักทางF#mไหมอยากมีเขBmาอยู่ในชีวิต ต้องทำอย่างไรA

ไม่รู้จะทำยังไG Aง..         ฉันควรทำยังDไง

อ้อนวอนขBmอดวงดาวบนฟ้าF#mทุกดวงมัGนจะมีAสิทธิ์ไหDอธิษฐาBmนดวงดาวที่แสF#mงประกายเธGอจะรู้AสึกไหDขอให้เธBmอรักกัF#mน  และให้ฉัGนเป็นคAนสำคัDได้ไหG | Gmม..            ได้หรือเปล่า

D | D |

อยากบอกดาDวว่าคืนนี้เราคงคุยกันจนF#mเช้าหากพรุ่งนี้Bmคำอธิษฐานเป็นจริงก็ดีAหากว่าดาDวช่วยทำให้เธอหันมองมาทาF#mงนี้ในทุก ๆ คืนคงG Aมี..      เธออยู่ด้วยDกัน

* |

D | D |D | D |
D | D |D |

ได้หรือเปล่Dา..ปรึกษาดาว GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ปรึกษาดาว GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล อยากบอกดาวว่าคืนนี้เรานั่งคุยด้วยกันไหม อยากบอกฟ้าว่าตอนนี้ฉันเหงาจนสุดใจ เหตุเพราะเธอคนนั้นเข้ามาทำใจให้หวั่นไหว และดูเหมือนเขาจะไม่สนฉันเลยด้วยซ้ำไป ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ฉันควรทำยังไง ในตอนนี้เขาคิดถึงใคร เราเองก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้เราคิดถึงเขาอยู่เต็มหัวใจ อยากบอกดาวจะมีวิธี พอมีสักทางไหม อยากมีเขาอยู่ในชีวิต ต้องทำอย่างไร ไม่รู้จะทำยังไง ฉันควรทำยังไง อ้อนวอนขอดวงดาวบนฟ้าทุกดวง มันจะมีสิทธิ์ไหม อธิษฐานดวงดาวที่แสงประกาย เธอจะรู้สึกไหม ขอให้เธอรักกัน และให้ฉันเป็นคนสำคัญ ได้ไหม ได้หรือเปล่า อยากบอกดาวว่าคืนนี้เราคงคุยกันจนเช้า หากพรุ่งนี้คำอธิษฐานเป็นจริงก็ดี หากว่าดาวช่วยทำให้เธอหันมองมาทางนี้ ในทุกๆคืนคงมี เธออยู่ด้วยกัน ได้หรือเปล่า