รอให้เจอกันก่อน (คนทางนั้น ภาคพิเศษ)

  GiFT My Project   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอให้เจอกันก่อน (คนทางนั้น ภาคพิเศษ) GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 0897802446

A | C#m |Bm E | A |
A | C#m |Bm E | A |

 A  เธอเบื่อบ้างไหมกับคำว่าฉัC#mนคิดถึงเธอ   ที่ต้องฟังBmบ่อย ๆ  ฟังซ้ำ ๆE ทุกวัน A  เธอเบื่อบ้างไหม ข้อความที่ฉัC#mนเขียนให้ไป   เช้า กลางวัBmน ตอนบ่าย และก่อนนอE

อย่าเบื่อกันC#mเลย ก็เราไกลF#mกันอย่างนี้แล้วจะให้ฉัBmนทำยังไง ก็คิดDถึงเธอทั้งใจEอึกอัดจังC#mเลย  อยากจะทำF#mได้มากกว่านี้ให้เธอได้รู้Bm.. ว่าคิดถึงแค่ไหEน..

อยากกอดเธAอต้องรอให้เจอกันก่อนอยากจูงมือC#mต้องรอให้เธอกลับมาอยากจะทำBmให้เธอตั้งหลายอย่าง แต่เธอEไม่อยู่ตรงนี้ได้แค่เพียDงแต่รอและสิ่งเดีC#mยวที่ทำได้เลF#mยในตอนนี้Bm..คือบอEกว่าฉันคิดถึงเAธอ

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |

ไว้ให้เจอDกันก่อนและสิ่งเดีC#mยวที่ทำได้เลF#mยเวลานี้.Bm.คือบอEกว่าฉันคิดถึงAเธอ

D | C#m F#m |Bm E | A |รอให้เจอกันก่อน (คนทางนั้น ภาคพิเศษ) GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง รอให้เจอกันก่อน (คนทางนั้น ภาคพิเศษ) GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล เธอเบื่อบ้างไหมกับคำว่าฉันคิดถึงเธอ ที่ต้องฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆทุกวัน เธอเบื่อบ้างไหม ข้อความที่ฉันเขียนให้ไป เช้า กลางวัน ตอนบ่าย และก่อนนอน อย่าเบื่อกันเลย ก็เราไกลกันอย่างนี้ แล้วจะให้ฉันทำยังไง ก็คิดถึงเธอทั้งใจ อึกอัดจังเลย อยากจะทำได้มากกว่านี้ ให้เธอได้รู้ ว่าคิดถึงแค่ไหน อยากกอดเธอต้องรอให้เจอกันก่อน อยากจูงมือต้องรอให้เธอกลับมา อยากจะทำให้เธอตั้งหลายอย่าง แต่เธอไม่อยู่ตรงนี้ ได้แค่เพียงแต่รอ และสิ่งเดียวที่ทำได้เลยในตอนนี้ คือบอกว่าฉันคิดถึงเธอ ไว้ให้เจอกันก่อน และสิ่งเดียวที่ทำได้เลยเวลานี้ คือบอกว่าฉันคิดถึงเธอ