สิ่งที่ทรงพลัง

  GiFT My Project   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิ่งที่ทรงพลัง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

G | G |Em | Em |Am | Am |D | D |

ไม่ใช่เรื่องบังเอิGญที่เราได้มาเจอGกันไม่ใช่เหตุบังเอิEmญที่เราได้มาพบEmกันเพราะมีอะไรบางอย่Amาง เพราะมีพลังบางอย่Amาง..ที่วนเวียDนอยู่รอบ ๆ กายเรD

ผู้คนมีเป็นร้อGย แล้วทำไมต้องเป็นGเราผู้คนมีเป็นล้Emาน แล้วทำไมต้องเป็นEmเราเพราะมีพลังบางอย่Amาง ที่เราเรียกกันว่าควาAmมรักเป็นต้นเหตุDเรื่องราวดี ๆ บนโลกนี้D

อยู่ห่างกันคนละฟ้Gา รักก็พามาให้เจอGกันอยู่ไกลกันคนละทิEmศ รักก็พามาให้พบEmกันโว...Am      เย... AmพลังความรัDกไม่เคยสนใจระยะทาD

เข้าใจคนละภาษGา รักก็พามาให้เจอGกันจะแตกต่างกันแค่ไหEmน รักก็มองว่าไม่สำEmคัญโว...Am      เย... Amอยากบอกว่ารักDมันทรงพลังเหนือใคDกว่าสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ที่มี

G | G |Em | Em |Am | Am |D | D |

* | ** | *** |

G | G | Em | Em | Am | Am | D | D | ( .x )สิ่งที่ทรงพลัง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง สิ่งที่ทรงพลัง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาเจอกัน ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราได้มาพบกัน เพราะมีอะไรบางอย่าง เพราะมีพลังบางอย่าง ที่วนเวียนอยู่รอบๆกายเรา ผู้คนมีเป็นร้อย แล้วทำไมต้องเป็นเรา ผู้คนมีเป็นล้าน แล้วทำไมต้องเป็นเรา เพราะมีพลังบางอย่าง ที่เราเรียกกันว่าความรัก เป็นต้นเหตุเรื่องราวดีๆบนโลกนี้ อยู่ห่างกันคนละฟ้า รักก็พามาให้เจอกัน อยู่ไกลกันคนละทิศ รักก็พามาให้พบกัน โว เย พลังความรักไม่เคยสนใจระยะทาง เข้าใจคนละภาษา รักก็พามาให้เจอกัน จะแตกต่างกันแค่ไหน รักก็มองว่าไม่สำคัญ โว เย อยากบอกว่ารักมันทรงพลังเหนือใคร กว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ที่มี ( x )