ตกรอบ

GiFT My Project, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตกรอบ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

ลืมCตาตื่น.. จากฝันGลม ๆ แล้ง ๆตั้งCสติ.. กลับมาGซะทีต้อCงเข้าใจ.. ว่าเราGเป็นได้แค่นี้แค่Cคนหนึ่ง.. ผ่านมาGในชีวิตเธอ

บอกกับAmตัวเอง..ว่าเราทำดีที่สุดGแล้วแค่มันAmเดินทางไม่ถึง..ใจDเธอ..

เธอGเลือกเขาไปแล้ว จะไปอ้อนวอBmนขอร้องทำไมต่อให้เสียAmน้ำตามากเท่าไร คนที่ใช่Dก็ยังเป็นเขาเธอCเลือกเขาไปแล้ว ต้องเดินออกมBmา แม้จะเสียใEmคนพ่ายแพ้Amต้องยอมทำใจ.. DจากการตัดสินใจของเธGอ..

ลืมCตาตื่น.. จากฝันGลม ๆ แล้ง ๆตั้งCสติ.. กลับมาGซะทีต้อCงเข้าใจ.. ว่าเราGมาไกลแค่นี้ต้องยอมรับCความจริง..D    ไม่ได้ไปGต่อ

C | Bm |Am D | G |
C | Bm Em |Am D | G |

* | ** |

เธอGเลือกเขาไปแล้ว จะไปอ้อนวอBmนขอร้องทำไมต่อให้เสียAmน้ำตามากเท่าไร คนที่ใช่Dก็ยังเป็นเขาเธอCเลือกเขาไปแล้ว ต้องเดินออกมBmา แม้ต้องเสียใEmคนพ่ายแพ้Amต้องยอมทำใจ.. DจากการตัดสินใจของเธGอ..

คนพ่ายแAmพ้ก็ต้องเดินไป..  DออกจากชีวิตของเธGอ.. .ตกรอบ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล