ตกอยู่กลางทาง

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตกอยู่กลางทาง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล, SIDABANDติดต่องานแสดง: 089780244

มันตกอยู่กลางGทาง รักของฉันCที่ให้เธอมันตกอยู่ตรงGนั้น รักของฉันCที่ให้เธอไปก็คิAmดว่าเธอยังเก็บDไว้ และคิดBmว่าเธอยังใส่Emใจเพิ่งรู้Amว่าเธอโยนทิ้ง ไม่เอาไปD

เธออาจจะมีใจG  ใจของใคCรที่ดีกว่าและเธอก็เก็บGไว้ และทิ้งของฉัCน ทิ้งมันลงไปไม่คิAmดว่าเธอจะใจDร้าย ทั้งที่ฉันBmรักเธอก็มากEmมายแต่เธAmอก็มาทำลาDย และไม่สนใจGมันเลย..  D

จะปล่อยมันไว้G..ให้ตกอยู่ตรงEmนั้นเพื่อรอวัAmน..ที่ใครDสักคนเดินผ่าGนมาคนที่เขBmา..มองเห็นหัวใจฉัEmนมีค่าจะเก็บAmมันขึ้นมDาดูแลต่อGไป

 Am  จะไม่โกรธ จะไม่โทษBmเธอ Am  ที่เธอทำไป..อย่างGนั้น Am  อาจเพราะ..ฉันยังไม่ใBmช่คนที่เธอฝัน   แต่ในCวันหนึ่ง..จะรอDใครบางคนจะเก็บมันขึ้นมา

G | C |G | C |
Am D | Bm Em |
Am D | G D |

* |

คนที่เขBmา..มองเห็นหัวใจฉัEmนมีค่าจะเก็บAmมันขึ้นมDาดูแลต่อGไปตกอยู่กลางทาง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ตกอยู่กลางทาง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล มันตกอยู่กลางทาง รักของฉันที่ให้เธอ มันตกอยู่ตรงนั้น รักของฉันที่ให้เธอไป ก็คิดว่าเธอยังเก็บไว้ และคิดว่าเธอยังใส่ใจ เพิ่งรู้ว่าเธอโยนทิ้ง ไม่เอาไป เธออาจจะมีใจ ใจของใครที่ดีกว่า และเธอก็เก็บไว้ และทิ้งของฉัน ทิ้งมันลงไป ไม่คิดว่าเธอจะใจร้าย ทั้งที่ฉันรักเธอก็มากมาย แต่เธอก็มาทำลาย และไม่สนใจมันเลย จะปล่อยมันไว้ให้ตกอยู่ตรงนั้น เพื่อรอวันที่ใครสักคนเดินผ่านมา คนที่เขามองเห็นหัวใจฉันมีค่า จะเก็บมันขึ้นมาดูแลต่อไป จะไม่โกรธ จะไม่โทษเธอ ที่เธอทำไปอย่างนั้น อาจเพราะฉันยังไม่ใช่คนที่เธอฝัน แต่ในวันหนึ่งจะรอใครบางคนจะเก็บมันขึ้นมา คนที่เขามองเห็นหัวใจฉันมีค่า จะเก็บมันขึ้นมาดูแลต่อไป