ตกอยู่กลางทาง

GiFT My Project, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตกอยู่กลางทาง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

มันตกอยู่กลางGทาง รักของฉันCที่ให้เธอมันตกอยู่ตรงGนั้น รักของฉันCที่ให้เธอไปก็คิAmดว่าเธอยังเก็บDไว้ และคิดBmว่าเธอยังใส่Emใจเพิ่งรู้Amว่าเธอโยนทิ้ง ไม่เอาไปD

เธออาจจะมีใจG  ใจของใคCรที่ดีกว่าและเธอก็เก็บGไว้ และทิ้งของฉัCน ทิ้งมันลงไปไม่คิAmดว่าเธอจะใจDร้าย ทั้งที่ฉันBmรักเธอก็มากEmมายแต่เธAmอก็มาทำลาDย และไม่สนใจGมันเลย..  D

จะปล่อยมันไว้G..ให้ตกอยู่ตรงEmนั้นเพื่อรอวัAmน..ที่ใครDสักคนเดินผ่าGนมาคนที่เขBmา..มองเห็นหัวใจฉัEmนมีค่าจะเก็บAmมันขึ้นมDาดูแลต่อGไป

 Am  จะไม่โกรธ จะไม่โทษBmเธอ Am  ที่เธอทำไป..อย่างGนั้น Am  อาจเพราะ..ฉันยังไม่ใBmช่คนที่เธอฝัน   แต่ในCวันหนึ่ง..จะรอDใครบางคนจะเก็บมันขึ้นมา

G | C |G | C |
Am D | Bm Em |
Am D | G D |

* |

คนที่เขBmา..มองเห็นหัวใจฉัEmนมีค่าจะเก็บAmมันขึ้นมDาดูแลต่อGไปตกอยู่กลางทาง GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล