ทำตัวดีๆ

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำตัวดีๆ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 0897802446

Dm | Dm |C | C |
Dm | Dm |C | C |

ตั้Dmงแต่จากวันนี้ไป เราDmต้องลากันแล้วขอให้Cโชคดี.. กับทางที่เธอCจะไปเรื่อDmงผิดใจที่แล้วมา คงDmไม่มีปัญหาจบด้วยดีC.. ให้ลืมมันไปC..

ในDmเมื่อเธออยากไป ฉันคงDmไม่รั้งเอาไว้ตามหัวใจCเธอคิดว่าใช่C..เธอDmจะเดินจากไป ฉันยังDmคงคอยห่วงใยขอให้เธCอเจอคนที่ดีC..

ต่อจากนี้Dm..ไม่มีฉัน..คอยกวนใDmจ..เธออีกแล้วแต่อยากขอCเรื่องหนึ่ง..ก่อนจากCไปอยู่กับเขDmา เธออย่ามัวเอาแต่ใDmอย่าขี้งอน..บ่อยได้ไหCม กลัวเขาไม่เข้าCใจ

เขาจะเข้าใจเธอDmหรือเปล่า..  Dmเขาจะรู้ใจเธอCหรือเปล่า.. C

อย่Dmาทำตัวเหวี่ยงวีนนัก อย่าDmมัวเอาแต่ใจนะอย่Cางอนกันมากไปล่ะ..C  ทำตัวดี ๆ

อย่Dmาทำตัวเหวี่ยงวีนนัก อย่าDmมัวเอาแต่ใจนะอย่Cางอนกันมากไปล่ะ..C  ทำตัวดี ๆ

* | ** |

Dm | Dm |C | C |

* | * | ** |

อย่Dmาทำตัวเหวี่ยงวีนนัก..   DmฮูอูวูC ฮูอูวู ฮูอูวูC ฮูฮูอย่Dmามัวเอาแต่ใจนะ..   DmฮูอูวูC ฮูอูวู ฮูอูวูC ฮูฮู..  ฮูวู.. วู้วววว

Dm | Dm | C | C | ( Fade Out )ทำตัวดีๆ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ทำตัวดีๆ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ตั้งแต่จากวันนี้ไป เราต้องลากันแล้ว ขอให้โชคดี กับทางที่เธอจะไป เรื่องผิดใจที่แล้วมา คงไม่มีปัญหา จบด้วยดี ให้ลืมมันไป ในเมื่อเธออยากไป ฉันคงไม่รั้งเอาไว้ ตามหัวใจเธอคิดว่าใช่ เธอจะเดินจากไป ฉันยังคงคอยห่วงใย ขอให้เธอเจอคนที่ดี ต่อจากนี้ไม่มีฉันคอยกวนใจเธออีกแล้ว แต่อยากขอเรื่องหนึ่งก่อนจากไป อยู่กับเขา เธออย่ามัวเอาแต่ใจ อย่าขี้งอนบ่อยได้ไหม กลัวเขาไม่เข้าใจ เขาจะเข้าใจเธอหรือเปล่า เขาจะรู้ใจเธอหรือเปล่า อย่าทำตัวเหวี่ยงวีนนัก อย่ามัวเอาแต่ใจนะ อย่างอนกันมากไปล่ะ ทำตัวดีๆอย่าทำตัวเหวี่ยงวีนนัก อย่ามัวเอาแต่ใจนะ อย่างอนกันมากไปล่ะ ทำตัวดีๆอย่าทำตัวเหวี่ยงวีนนัก ฮูอูวู ฮูอูวู ฮูอูวู ฮูฮู อย่ามัวเอาแต่ใจนะ ฮูอูวู ฮูอูวู ฮูอูวู ฮูฮู ฮูวู วู้วววว ( Fade Out )