กลับมา

หน้ากากอีกาดำ, เอ๊ะ จิรากร, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กลับมา - หน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ จิรากร

D# | D# |G# | G# |

เพิ่งจะรู้D#..ว่าฉันเอGmง..รักเธอเท่าCmไหร่ในวันG#ที่เธอบอกฉันให้ทำD#ใจว่าจากนี้D#..เธอจะต้องGmไป..รัCmกของเราคงเป็นไปไม่ได้G#

โลกช่างดูFmเงียบงัน วันเหล่านั้Gmนไม่อาจย้อนมาวันนี้Fmไม่เหลือใคA#ร มีแต่ตัวฉัGmนและน้ำตCmจะต้อFmงทำยังไง..ให้เธอGmคืนกลับมาCmหาตอนนี้G#รู้แล้วว่ารักเธอมีA#ค่า..เหลือA#เกิน..   A#

กลับมาได้หรือเปD# | Gmล่า..กลับมาหาฉัCmนทีได้ไหA#ม..คนดีหาG#กว่าใจของเธอ..ไม่G#mได้เปลี่ยนไปก็ให้GmโอกาสฉันอีC7ก..จะได้ไหมได้Fmโปรด..อย่าทิ้G#mงรัก(ไปเลย)

D# | D# |

อาจจะจริD#ง..ที่ฉันเอGmง..ยังไม่เข้าCmใจจึงทำG#ให้เธอผิดหวังและร้องD#ไห้อยากจะขD#อ..เธออย่าเพิ่Gmงไปอย่าเพิ่งหมดหวัCmงในตัวฉันได้หรือG#เปล่า..  G#

เมื่อก่อนนี้Fmเคยมีเธอ..คอยปลอบฉัGmน เมื่อเจ็บช้ำมาวันนี้Fmไม่เหลือใคA#ร มีแต่ตัวฉัGmนและน้ำตCmจะต้อFmงทำยังไง..ให้เธอGmคืนกลับมาCmหาตอนนี้G#รู้แล้วว่ารักเธอมีA#ค่า..เหลือA#เกิน..   A#

** |

Fm | Gm Cm |Fm Gm G# | A# | A# |

** |

ได้หรือเปD# | Gmล่า..กลับมาหาฉัCmนทีได้ไหA#ม..คนดีต่G#อจากวันนี้ไป..จะไม่G#mให้เธอผิดหวังให้Gmโอกาสฉันอีก..อีกสักC7ครั้งได้Fmโปรด..อย่าทิ้G#mงรัก..ไปเลD#ย..กลับมา - หน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ จิรากร