กลับมาหยัง

  แสน นากา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมาหยัง แสน นากา
เนื้อร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์เรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0869708319, 0854847345

G D/F# | Em |C D | G |

ลืมไปGล่ะบ้อ..ว่าไผDเป็นคนบอกEmลามื้อนี้Cสิมาบอกว่าคึดฮอดเฮ็ดหยัDลบทั้งเบอCร์ปิดทั้งไลน์อ้ายไว้Dเฟซก็บล็Bmอค บ่ให้เห็นจักทาEmกำลังCสิลืมทุกอย่าง เจ้าก็หวนคืนDมา

ก่อนสิไปCคือบ่คึดหลาย ๆDเกือบสิตาGย ฟังคำเว้D/F#ามื้อเจ้าEm Dลาได้เอาคุCมาต่งน้ำตDา..มื้อที่ใจGพัง

จักสิกลับมาหยัGง  ก็คDนกำลังสิEm DลืมจักสิกลับมาหยัGง  ให้หัวใจDเจ็บตื่มกว่าเEm Dก่าแผลกาCย บ่จักมื้อก็หายGดีแต่แผลใจCจักปี ก็บ่Gเซาบ่ต้องกลับAmมาอีก บ่ต้องบอBmกว่าเหงาบ่ต้องต้องเฮ็C Dด..       ว่าเจ้ายังมีGใจ..

ยังจำGได้บ่..ก่อนเจ้DาสิขอแยกทาEmอ้ายเฮ็ดCทุกอย่าง เหนี่ยวรั้งบ่ให้เจ้าDไปพอหัวใจCอ้ายเริ่มดีขึ้นมDพอน้ำตBmาที่มันท่วมเซาไหEmแล้วเจ้Cาสิคืนมาใหม่..ให้มันได้อีหยัDง..

* | ** |

G D/F# | Em D |C | D |
G D/F# | Em D |C | D |

* | ** |กลับมาหยัง - แสน นากา

เนื้อเพลง กลับมาหยัง แสน นากาลืมไปล่ะบ้อว่าไผเป็นคนบอกลา มื้อนี้สิมาบอกว่าคึดฮอดเฮ็ดหยัง ลบทั้งเบอร์ปิดทั้งไลน์อ้ายไว้ เฟซก็บล็อค บ่ให้เห็นจักทาง กำลังสิลืมทุกอย่าง เจ้าก็หวนคืนมา ก่อนสิไปคือบ่คึดหลายๆเกือบสิตาย ฟังคำเว้ามื้อเจ้าลา ได้เอาคุมาต่งน้ำตามื้อที่ใจพัง จักสิกลับมาหยัง ก็คนกำลังสิลืม จักสิกลับมาหยัง ให้หัวใจเจ็บตื่มกว่าเก่า แผลกาย บ่จักมื้อก็หายดี แต่แผลใจจักปี ก็บ่เซา บ่ต้องกลับมาอีก บ่ต้องบอกว่าเหงา บ่ต้องต้องเฮ็ด ว่าเจ้ายังมีใจ ยังจำได้บ่ก่อนเจ้าสิขอแยกทาง อ้ายเฮ็ดทุกอย่าง เหนี่ยวรั้งบ่ให้เจ้าไป พอหัวใจอ้ายเริ่มดีขึ้นมา พอน้ำตาที่มันท่วมเซาไหล แล้วเจ้าสิคืนมาใหม่ให้มันได้อีหยัง