มึงจื่อบ่

กอล์ฟ ธวัชชัย, แนวเพลง: ลูกกรุง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มึงจื่อบ่ - กอล์ฟ ธวัชชัย

Cm | Gm |G# | A# | Cm |

อย่าทำเป็นCmมาเว้า มาคุย มาสุยG# มาโอ้อวดอย่าทำเป็นFmมาโม้ มาโป๋คุยโวว่GาฮักกันหลายพิศวาCmสกันคักแหน่ จนว่าสิตาG#ยแทนได้มึงไปเอาควFmามมั่นใจ..มาแต่ไสGคักแท้หมอ  G

เคยบอCmกมึงแล้วแม่นบ่ สาวนี้เขาเป็G#นจั่งใด๋เจ้าซู้ ตอแหFmล มักง่าย ฮักไผจริGงบ่ได้ดอกหมอมึงกะบ่เคยG#สนใจ ออนซอนเขาหลาG#ยแม่นบ่เดี๋ยวมึงได้แค้นFmจ่อหล่อ ย้อนถืกเขาล่Gอ..ให้ตายCm | Cmใจ..

ทุ่มเท สิเป็Fmน สิตาย เบิดไปท่อใGmด๋ล่ะน้อหมู่เบิดโตยามใด๋G#เดี๋ยวมึงกะฮู้ เบิดค่Gmาเดี๋ยวมึงรู้สึกย่างมาเฮ็ดตFmาแดง ๆ  มึงบ่ต้องชี้แจGmง กูกะพอเข้าใจแม่นว่าน้ำตาG#มึงสิบ่ไหล แต่ว่าข้างในA#มึงพังหมุ่น.G.

สมแหน่Cmบ่ล่ะบักสหาย มึงเป็นจั่งใด๋Gm มึงจื่อบ่กูบอก กูเตือG#นมึงแล้วเด้อหมอเขามาหลอยลี่Gส่อมึงสื่อ ๆปักไว้Cmตรงกลางหัวใจ ล่ะให้มึงจำได้Gm ล่ะให้มึงได้จื่อพวกตาใส ๆG# พวกหน้าซื่อ ๆ นั่นล่ะคือนาA#งมารร้าย.G.(จื่อไว้Cmหมอ)   Cm

เซาคึดต่Cmอ เขาบ่ง้อ ล่ะคืนมาบักเสี่ยวผู้หญิงในโลก บ่ได้มีผู้เดียวให้เหล้าเพียว ๆ ตอกใจลงไปตื่นขึ้นมื้อใหม่เดี๋ยวกะลืมได้บ่พอตายดอกของส่ำนี้ผู้หญิงบ่ดีกะปล่อยถิ่ม.. สาเด้อเพื่อน...

Cm | Cm A# | A# | Cm |

Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | Gm |G# | A# | Cm |

* | ** | ** | *** |

Cm | Cm A# | A# | Cm | ( x2 ) | Cm |มึงจื่อบ่ - กอล์ฟ ธวัชชัย