มึงจื่อบ่

  กอล์ฟ ธวัชชัย   ลูกกรุง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มึงจื่อบ่ กอล์ฟ ธวัชชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เท่ห์ พอใจเรียบเรียง: อ.กล้าชัย ไทหนองคายสังกัดค่าย: พนมรุ้งเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0987589250

Cm | Gm |G# | A# | Cm |

อย่าทำเป็นCmมาเว้า มาคุย มาสุยG# มาโอ้อวดอย่าทำเป็นFmมาโม้ มาโป๋คุยโวว่GาฮักกันหลายพิศวาCmสกันคักแหน่ จนว่าสิตาG#ยแทนได้มึงไปเอาควFmามมั่นใจ..มาแต่ไสGคักแท้หมอ  G

เคยบอCmกมึงแล้วแม่นบ่ สาวนี้เขาเป็G#นจั่งใด๋เจ้าซู้ ตอแหFmล มักง่าย ฮักไผจริGงบ่ได้ดอกหมอมึงกะบ่เคยG#สนใจ ออนซอนเขาหลาG#ยแม่นบ่เดี๋ยวมึงได้แค้นFmจ่อหล่อ ย้อนถืกเขาล่Gอ..ให้ตายCm | Cmใจ..

ทุ่มเท สิเป็Fmน สิตาย เบิดไปท่อใGmด๋ล่ะน้อหมู่เบิดโตยามใด๋G#เดี๋ยวมึงกะฮู้ เบิดค่Gmาเดี๋ยวมึงรู้สึกย่างมาเฮ็ดตFmาแดง ๆ  มึงบ่ต้องชี้แจGmง กูกะพอเข้าใจแม่นว่าน้ำตาG#มึงสิบ่ไหล แต่ว่าข้างในA#มึงพังหมุ่น.G.

สมแหน่Cmบ่ล่ะบักสหาย มึงเป็นจั่งใด๋Gm มึงจื่อบ่กูบอก กูเตือG#นมึงแล้วเด้อหมอเขามาหลอยลี่Gส่อมึงสื่อ ๆปักไว้Cmตรงกลางหัวใจ ล่ะให้มึงจำได้Gm ล่ะให้มึงได้จื่อพวกตาใส ๆG# พวกหน้าซื่อ ๆ นั่นล่ะคือนาA#งมารร้าย.G.(จื่อไว้Cmหมอ)   Cm

เซาคึดต่Cmอ เขาบ่ง้อ ล่ะคืนมาบักเสี่ยวผู้หญิงในโลก บ่ได้มีผู้เดียวให้เหล้าเพียว ๆ ตอกใจลงไปตื่นขึ้นมื้อใหม่เดี๋ยวกะลืมได้บ่พอตายดอกของส่ำนี้ผู้หญิงบ่ดีกะปล่อยถิ่ม.. สาเด้อเพื่อน...

Cm | Cm A# | A# | Cm |

Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | Gm |G# | A# | Cm |

* | ** | ** | *** |

Cm | Cm A# | A# | Cm | ( x2 ) | Cm |ฟังเพลง - มึงจื่อบ่ กอล์ฟ ธวัชชัย - YouTube

เนื้อเพลง มึงจื่อบ่ กอล์ฟ ธวัชชัย อย่าทำเป็นมาเว้า มาคุย มาสุย มาโอ้อวด อย่าทำเป็นมาโม้ มาโป๋คุยโวว่าฮักกันหลาย พิศวาสกันคักแหน่ จนว่าสิตายแทนได้ มึงไปเอาความมั่นใจมาแต่ไสคักแท้หมอ เคยบอกมึงแล้วแม่นบ่ สาวนี้เขาเป็นจั่งใด๋ เจ้าซู้ ตอแหล มักง่าย ฮักไผจริงบ่ได้ดอกหมอ มึงกะบ่เคยสนใจ ออนซอนเขาหลายแม่นบ่ เดี๋ยวมึงได้แค้นจ่อหล่อ ย้อนถืกเขาล่อ ให้ตายใจ ทุ่มเท สิเป็น สิตาย เบิดไปท่อใด๋ล่ะน้อหมู่ เบิดโตยามใด๋เดี๋ยวมึงกะฮู้ เบิดค่าเดี๋ยวมึงรู้สึก ย่างมาเฮ็ดตาแดงๆมึงบ่ต้องชี้แจง กูกะพอเข้าใจ แม่นว่าน้ำตามึงสิบ่ไหล แต่ว่าข้างในมึงพังหมุ่น สมแหน่บ่ล่ะบักสหาย มึงเป็นจั่งใด๋ มึงจื่อบ่ กูบอก กูเตือนมึงแล้วเด้อหมอ เขามาหลอยลี่ส่อมึงสื่อๆปักไว้ตรงกลางหัวใจ ล่ะให้มึงจำได้ ล่ะให้มึงได้จื่อ พวกตาใสๆพวกหน้าซื่อๆนั่นล่ะคือนางมารร้าย (จื่อไว้หมอ) เซาคึดต่อ เขาบ่ง้อ ล่ะคืนมาบักเสี่ยว ผู้หญิงในโลก บ่ได้มีผู้เดียว ให้เหล้าเพียวๆตอกใจลงไป ตื่นขึ้นมื้อใหม่เดี๋ยวกะลืมได้ บ่พอตายดอกของส่ำนี้ ผู้หญิงบ่ดีกะปล่อยถิ่ม สาเด้อเพื่อน ( x2 )