ก่อนจะรักหมดใจ

  ไม้เมือง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก่อนจะรักหมดใจ ไม้เมือง

Gm F | D# |F | A# |

 A#  เธอบอกฟ้าเป็Gmนสีเทา..เมื่อเขD#านั้นเอ่FยคำลA# A#  นั่งร้องไห้ หลั่Gmงน้ำตา..จนนับD#เป็นครั้งไม่ไหF D#  จึงรู้ว่าเธFอรักเขา..คนนั้A#นมากมาDmยเพียงใGm   ถึงแCmม้เขาจะจากไปF  และฉัD#นมาแทFนตั้งนA# | A#าน..

 A#  เลยอยากให้เธGmอรู้ใจ..คนที่D#เข้ามFาทีหลัA# A#  และอยากให้เธGmอรับฟัง..ว่าฉันD#รู้สึกอย่างไรF

 D#  ก่อนที่ฉันจFะรักเธอ ทุ่มเทA#ให้ทั้DmงหัวใGm   ยังมีCmคำถามเก็บไว้F  ฉันขอD#ให้เธอFตอบA# | A#ที

 Gm  หากแม้มีวันDmหนึ่ง..ที่ฉันD#นั้นทิ้FงเธอไปA# Gm  แล้วเธอจะเสีDmยใจ..เหมือนเขD#าทิ้งเธอหรือเปล่F Gm  หากแม้มีวัDmนหนึ่ง..ที่ฉัD#นมีคFนรักใหA#ม่ Gm  แล้วเธอจะร้อDmงไห้..   จะเป็D#น จะตาย เพราะฉัFน..ไหมเA# | A#ธอ..

 A#  ไม่อยากจะเป็Gmนแค่คน.. มาคั่D#นในควาFมเปลี่ยวเหA#งา A#  แต่อยากจะเป็Gmนเหมือนเงา.. ร่วมทาD#งเธอตลอดไปF

* | ** |

แค่อยากรู้Cmว่าเธอรักฉัFน..แค่ไA# | A#หน..ฟังเพลง - ก่อนจะรักหมดใจ ไม้เมือง - YouTube

เนื้อเพลง ก่อนจะรักหมดใจ ไม้เมือง เธอบอกฟ้าเป็นสีเทาเมื่อเขานั้นเอ่ยคำลา นั่งร้องไห้ หลั่งน้ำตาจนนับเป็นครั้งไม่ไหว จึงรู้ว่าเธอรักเขาคนนั้นมากมายเพียงใด ถึงแม้เขาจะจากไป และฉันมาแทนตั้งนาน เลยอยากให้เธอรู้ใจคนที่เข้ามาทีหลัง และอยากให้เธอรับฟังว่าฉันรู้สึกอย่างไร ก่อนที่ฉันจะรักเธอ ทุ่มเทให้ทั้งหัวใจ ยังมีคำถามเก็บไว้ ฉันขอให้เธอตอบที หากแม้มีวันหนึ่งที่ฉันนั้นทิ้งเธอไป แล้วเธอจะเสียใจเหมือนเขาทิ้งเธอหรือเปล่า หากแม้มีวันหนึ่งที่ฉันมีคนรักใหม่ แล้วเธอจะร้องไห้ จะเป็น จะตาย เพราะฉันไหมเธอ ไม่อยากจะเป็นแค่คน มาคั่นในความเปลี่ยวเหงา แต่อยากจะเป็นเหมือนเงา ร่วมทางเธอตลอดไป แค่อยากรู้ว่าเธอรักฉันแค่ไหน