ก่อนน้องนิกะห์

อานัส ต้นกล้าคนเพลง, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ก่อนน้องนิกะห์ - อานัส ต้นกล้าคนเพลง

C | Em |F | G |C | G | G |

จุดกำยานแล้วอ่านดุอCพรุ่งนี้แล้วหนDmา เขามานิกะห์ตัวน้อGเขามาหมั้นหมาFยไปเป็นคู่ครองเขามาจับจอGงเป็นเจ้าของเสียแล้ว.. G

วันนิกCะห์ก็ย่างเข้ามา โอ้น้ำตDmาบังไหลเป็นทางดูเธอกับเขFาช่างสมกันจังสมกันดัGงเหมือนกิ่งทองใบหยก.. G

ฝากสลาCมไปกับสายลมให้น้องสุขสEmม ระทมหาหม้ายให้น้องสบาFย อย่าได้ทุกข์ ได้โศกให้น้อGง..รักเขาไปจนตC | Gาย..

ตัวบังนี้Cหม้ายไรตีให้ มีแต่ความช้ำDmพับไปใส่ซองให้ซองนั้Fนเป็นคำร้อยกรองบังน้ำตานองGวันน้องนิกะห์.. G

ในโลกนี้Cหาหม้ายสาวใดมาอยู่ในใจEmแทนตัวน้องได้Amแต่มาวันนี้Fบังต้องร้องไห้ฟังเสียงหริ่งไรG ช้ำใจจริงเสีย..G

C | Em |F | G |
C | Em Am |F | G | G |

* | ** | *** |

* |

C | G |C |ก่อนน้องนิกะห์ - อานัส ต้นกล้าคนเพลง