ก่อนน้องนิกะห์

  อานัส   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก่อนน้องนิกะห์ อานัส ต้นกล้าคนเพลง
เนื้อร้อง/ทำนอง: บังเอียด ควายเล

C | Em |F | G |C | G | G |

จุดกำยานแล้วอ่านดุอCพรุ่งนี้แล้วหนDmา เขามานิกะห์ตัวน้อGเขามาหมั้นหมาFยไปเป็นคู่ครองเขามาจับจอGงเป็นเจ้าของเสียแล้ว.. G

วันนิกCะห์ก็ย่างเข้ามา โอ้น้ำตDmาบังไหลเป็นทางดูเธอกับเขFาช่างสมกันจังสมกันดัGงเหมือนกิ่งทองใบหยก.. G

ฝากสลาCมไปกับสายลมให้น้องสุขสEmม ระทมหาหม้ายให้น้องสบาFย อย่าได้ทุกข์ ได้โศกให้น้อGง..รักเขาไปจนตC | Gาย..

ตัวบังนี้Cหม้ายไรตีให้ มีแต่ความช้ำDmพับไปใส่ซองให้ซองนั้Fนเป็นคำร้อยกรองบังน้ำตานองGวันน้องนิกะห์.. G

ในโลกนี้Cหาหม้ายสาวใดมาอยู่ในใจEmแทนตัวน้องได้Amแต่มาวันนี้Fบังต้องร้องไห้ฟังเสียงหริ่งไรG ช้ำใจจริงเสีย..G

C | Em |F | G |
C | Em Am |F | G | G |

* | ** | *** |

* |

C | G |C |ก่อนน้องนิกะห์ - อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง ก่อนน้องนิกะห์ อานัส ต้นกล้าคนเพลง จุดกำยานแล้วอ่านดุอา พรุ่งนี้แล้วหนา เขามานิกะห์ตัวน้อง เขามาหมั้นหมายไปเป็นคู่ครอง เขามาจับจองเป็นเจ้าของเสียแล้ว วันนิกะห์ก็ย่างเข้ามา โอ้น้ำตาบังไหลเป็นทาง ดูเธอกับเขาช่างสมกันจัง สมกันดังเหมือนกิ่งทองใบหยก ฝากสลามไปกับสายลม ให้น้องสุขสม ระทมหาหม้าย ให้น้องสบาย อย่าได้ทุกข์ ได้โศก ให้น้องรักเขาไปจนตาย ตัวบังนี้หม้ายไรตีให้ มีแต่ความช้ำพับไปใส่ซอง ให้ซองนั้นเป็นคำร้อยกรอง บังน้ำตานองวันน้องนิกะห์ ในโลกนี้หาหม้ายสาวใด มาอยู่ในใจแทนตัวน้องได้ แต่มาวันนี้บังต้องร้องไห้ ฟังเสียงหริ่งไร ช้ำใจจริงเสีย