กลับมาเด้อ

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมาเด้อ กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Am | Am |G | E |
Am | Am |G | E |

 Am  จำบ่ได้แล้วว่าความสัมพันGธ์..เฮาจบลงตอนใด๋ F  ที่จำได้ดี คือในหัวใจG..น้องยังบ่ลืม Am  มันยังคงฮัก และยังรอคอDm   แม้จะเนิ่นนาFน.. อ้าGยฮู้บ่. . .

 Am  คนที่รอ ฮู้บ่ มันใจสิขาด F  คนที่ไป มื้อใด๋สิกลับมา D7  ให้แจ้งเตือน บนไทม์ไลน์ ทวงคำสัญญา F  ให้คนที่ลืมเขาหวGนคืนมา..

อ้ายจ๋Amา ได้ยินเสียง..ของน้อDmงบ่..ฮู้บ่น้Emอ น้องส่องทาง..ซุเซ้าAmแลงอ้ายจ๋Amา ฮู้บ่ว่า..คิดฮอDmดแฮงแก้มแดง Emๆ น้องเอียง..คอยแค่เพียAmงอ้าย

ผ้าขาAmว..ที่อ้ายเคยซื้อให้ปีDmกลายซับน้ำตEmาที่มันไหล จนเปียกAmปอนอ้ายจ๋Amา คืนมาสา กลับมาDmก่อนอยากอ้อนวอEmน..ให้อ้ายกลับมAmา..

F | G |E | E |

อ้ายเอ้Amย คันเว้าหลาย สิยายห่Amางเว้าลายต่าง มันเจ็บคFอ..มันสิเป็นหยังอยู่บ่F.. คันว่าใจน้องยังฮัก

 Am  ภาพจำยังอยู่ในใจAm  เมายามใด๋ ยังคิดถึF   ทุกค่ำคืน ยังรำพึEง..ถึงแต่อ้าย..เด้ฮู้Amบ่..   น้Fอ. . . โอ้Eย. . .

Am | Am |G | E |
Am | Am |G | E |

* | ** | *** |

F | G |E | E |
Am | Am |G | G |E | Am |คอร์ดเพลง กลับมาเด้อ กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง กลับมาเด้อ กระต่าย พรรณนิภา จำบ่ได้แล้วว่าความสัมพันธ์ เฮาจบลงตอนใด๋ ที่จำได้ดี คือในหัวใจ น้องยังบ่ลืม มันยังคงฮัก และยังรอคอย แม้จะเนิ่นนาน อ้ายฮู้บ่ คนที่รอ ฮู้บ่ มันใจสิขาด คนที่ไป มื้อใด๋สิกลับมา ให้แจ้งเตือน บนไทม์ไลน์ ทวงคำสัญญา ให้คนที่ลืมเขาหวนคืนมา อ้ายจ๋า ได้ยินเสียง ของน้องบ่ ฮู้บ่น้อ น้องส่องทาง ซุเซ้าแลง อ้ายจ๋า ฮู้บ่ว่า คิดฮอดแฮง แก้มแดงๆน้องเอียง คอยแค่เพียงอ้าย ผ้าขาว ที่อ้ายเคยซื้อให้ปีกลาย ซับน้ำตาที่มันไหล จนเปียกปอน อ้ายจ๋า คืนมาสา กลับมาก่อน อยากอ้อนวอน ให้อ้ายกลับมา อ้ายเอ้ย คันเว้าหลาย สิยายห่าง เว้าลายต่าง มันเจ็บคอ มันสิเป็นหยังอยู่บ่ คันว่าใจน้องยังฮัก ภาพจำยังอยู่ในใจ เมายามใด๋ ยังคิดถึง ทุกค่ำคืน ยังรำพึง ถึงแต่อ้าย เด้ฮู้บ่ น้อ โอ้ย