แฮปปี้วาเลนไทย

  ปี้หน้อย   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แฮปปี้วาเลนไทย ปี้หน้อย

E | E |

แอบเล็F#mงเธอมาหลายปีF#mวาเลนไทน์ปีนี้E...จะเก็บงาF#mกลีบกุหลF#mาบบานอยู่ในกางเกBmดอกบวมเปร่Eง ล่ะอยู่มือมานาF#m

รอวัF#mนส่งมอบเจ้าขอBmดอกเดียวรับรอEงว่าน้องจะจำไปนาAแต่ปีนี้Aพี่อยากจะให้เป็นช่F#mดอกเดียวคงไม่พE | Eอ..ก็รู้ว่าเธอก็ต้องกาF#m

วาAเลนไทน์ปีนี้Eวางแผนอย่างดีBm หลังจากที่รอมานาF#mได้มาแล้Aว ทั้งไลน์ เบอร์โทBmจัดเต็มทุกโปEร อัลลิมิเต็ดอ็อฟชั่Aจะไม่พลาF#mดเหมือนที่แล้วมBmแต่ชั่วพริบตEา หมาคาบไปแดกซะงั้F#m

เสียAศักดิ์ศรีชิบหาEกูจีบแทบตาBmย มึงไม่เห็นความสำคัF#mหน้าตAาก็ไม่ได้หล่อกว่ากูBmแค่ขับรถหรูE มึงกูยอมแบให้มัAสุดท้าAยมึงก็โดนทิ้งกลับมBmนั่งปาดน้ำตEา เรียกคะแนนสงสาAยิ่งคิAด ละมันก็ยิ่งเจ็บใจBmมึงทิ้งกูไปE สุดท้ายก็กรรมตามทัF#m

ไม่เสร็จกูA7 มึงก็เสร็จมัEเรื่องของพรหมจรBmรย์ รักษากันเอาเอF#mมันไม่ได้อยู่Aตามหน้าแข้งหัวเข่AเพราะตอนจะเอEา มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้F#m

อีตอนเอAา ก็มันกันทั้งสองฝ่าAแตกนอกแตกในE ก็รับผิดชอบเอาแล้วกัF#mมันอาจจะวินA ๆ กันทั้งสองฝ่Aายหรือเจ็บปางตาEย ก็ตัวใครตัวมัAวันแห่งความรัAกนักบุญวาเลนไทBmน์พอถึงเมืองไทEย แม่งจ้องแต่จะเอากัF#mน!ฟังเพลง - แฮปปี้วาเลนไทย ปี้หน้อย - YouTube

เนื้อเพลง แฮปปี้วาเลนไทย ปี้หน้อย แอบเล็งเธอมาหลายปี วาเลนไทน์ปีนี้จะเก็บงาน กลีบกุหลาบบานอยู่ในกางเกง ดอกบวมเปร่ง ล่ะอยู่มือมานาน รอวันส่งมอบเจ้าของ ดอกเดียวรับรองว่าน้องจะจำไปนาน แต่ปีนี้พี่อยากจะให้เป็นช่อ ดอกเดียวคงไม่พอ ก็รู้ว่าเธอก็ต้องการ วาเลนไทน์ปีนี้ วางแผนอย่างดี หลังจากที่รอมานาน ได้มาแล้ว ทั้งไลน์ เบอร์โทร จัดเต็มทุกโปร อัลลิมิเต็ดอ็อฟชั่น จะไม่พลาดเหมือนที่แล้วมา แต่ชั่วพริบตา หมาคาบไปแดกซะงั้น เสียศักดิ์ศรีชิบหาย กูจีบแทบตาย มึงไม่เห็นความสำคัญ หน้าตาก็ไม่ได้หล่อกว่ากู แค่ขับรถหรู มึงกูยอมแบให้มัน สุดท้ายมึงก็โดนทิ้งกลับมา นั่งปาดน้ำตา เรียกคะแนนสงสาร ยิ่งคิด ละมันก็ยิ่งเจ็บใจ มึงทิ้งกูไป สุดท้ายก็กรรมตามทัน ไม่เสร็จกู มึงก็เสร็จมัน เรื่องของพรหมจรรย์ รักษากันเอาเอง มันไม่ได้อยู่ตามหน้าแข้งหัวเข่า เพราะตอนจะเอา มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น อีตอนเอา ก็มันกันทั้งสองฝ่าย แตกนอกแตกใน ก็รับผิดชอบเอาแล้วกัน มันอาจจะวินๆกันทั้งสองฝ่าย หรือเจ็บปางตาย ก็ตัวใครตัวมัน วันแห่งความรักนักบุญวาเลนไทน์ พอถึงเมืองไทย แม่งจ้องแต่จะเอากัน!