ปล่อยเธอไป (Hide & Seek)

  ปล่อยเธอไป   I Hate Monday   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปล่อยเธอไป (Hide & Seek) I Hate Monday
เนื้อร้อง: ภัทรกร ธนภัคศิวการ, อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ทำนอง: ภัทรกร ธนภัคศิวการเรียบเรียง: I Hate Mondayดนตรี: ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: Whitemusic record

Emaj7 | Emaj7 |Amaj7 | Amaj7 |
Emaj7 | Emaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

 Emaj7  เรื่องราวทุกอย่าง.. ยังมีความAmaj7หมาย.. Emaj7  ที่เราร่วมทาง สุขสAmaj7ม..และเสียใจ..แต่วัG#m7นนี้ที่ต้องจาC#9ก  อยากให้รู้F#m7ว่าฉันเข้าใจB9มีแค่สิ่งG#m7นี้ที่จะฝาC#7ก  คือความคิดF#m7ถึง..และยังAmอยากรู้

ในตอF#m | Bนนี้..          เธอไปอยู่Emaj7ไหน..    C#m7อยู่ตรงF#m | Bนั้น..          เป็นอย่างฉันEmaj7บ้างไหม

คิดถึงวันAที่เราเคยมีแต่ควาG#mมเข้าใจคิดถึงเธF#mอ แต่ว่าเธอคิดถึงฉัEmaj7นบ้างไหมภาพเหล่านั้Aน สิ่งเหล่านั้น เธอจำได้G#mแค่ไหนและวันนี้F#mก็รู้ดี..ว่าคงถาAm7มได้เพียงแค่ในD9..ใจ..

Emaj7 | Emaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

 Emaj7  รักที่สวยงาม.. กลายเป็นทนAmaj7ฝืน Emaj7  ใจที่ต้องคืน เมื่อถึงAmaj7..เวลา   จากวันG#m7นั้นที่เราห่าC#9ง.. อาจจะทำF#m7ให้ทรมาB9   แต่ว่าสิ่G#m7งนี้..ยังไม่จาC#7   คือความคิF#m7ดถึง.. และยัAmงอยากรู้ว่า

ในตอF#m | Bนนี้..          เธอไปอยู่Emaj7ไหน..    C#m7อยู่ตรงF#m | Bนั้น..          เป็นอย่างฉันEmaj7บ้างไหมคิดถึงวันAที่เราเคยมีแต่ควาG#mมเข้าใจคิดถึงเธF#mอ แต่ว่าเธอคิดถึงฉัEmaj7นบ้างไหมภาพเหล่านั้Aน สิ่งเหล่านั้น เธอจำได้G#mแค่ไหนและวันนี้F#mก็รู้ดี..ว่าคงถาAm7มได้เพียงแค่ปล่D9อย..เธอไป..

F#m | B |G#m | C#7 |
F#m | B |A | A |B | B |

** |

Emaj7 | Emaj7 |Amaj7 | Amaj7 |ปล่อยเธอไป (Hide & Seek) - I Hate Monday

เนื้อเพลง ปล่อยเธอไป (Hide & Seek) I Hate Monday เรื่องราวทุกอย่าง ยังมีความหมาย ที่เราร่วมทาง สุขสมและเสียใจ แต่วันนี้ที่ต้องจาก อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจ มีแค่สิ่งนี้ที่จะฝาก คือความคิดถึง และยังอยากรู้ ในตอนนี้ เธอไปอยู่ไหน อยู่ตรงนั้น เป็นอย่างฉันบ้างไหม คิดถึงวันที่เราเคยมีแต่ความเข้าใจ คิดถึงเธอ แต่ว่าเธอคิดถึงฉันบ้างไหม ภาพเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้น เธอจำได้แค่ไหน และวันนี้ก็รู้ดีว่าคงถามได้เพียงแค่ในใจ รักที่สวยงาม กลายเป็นทนฝืน ใจที่ต้องคืน เมื่อถึงเวลา จากวันนั้นที่เราห่าง อาจจะทำให้ทรมาน แต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่จาง คือความคิดถึง และยังอยากรู้ว่า ในตอนนี้ เธอไปอยู่ไหน อยู่ตรงนั้น เป็นอย่างฉันบ้างไหม คิดถึงวันที่เราเคยมีแต่ความเข้าใจ คิดถึงเธอ แต่ว่าเธอคิดถึงฉันบ้างไหม ภาพเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้น เธอจำได้แค่ไหน และวันนี้ก็รู้ดีว่าคงถามได้เพียงแค่ปล่อยเธอไป