หัวใจมดแดง

  แก่น ธนพล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจมดแดง แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: อุดม อินทองสุขเรียบเรียง: อีส ขอนแก่นสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

A | B |C#m | C#m |
F#m | B |C#m | C#m |

ต้C#mนบักม่วง..คืBอหม่องอยู่ขอAงอ้ายส่วนน้อC#mงคนงาม..กะคืBอหัวใจมดAแดงแฝงกาAย คอยเฝ้า คอยBซอมบ่ให้ไผG#mดอมดมแก้มC#mแดงแต่มื้อนี้F#mถืกเขามาแข่Bง มดแดงแสลEงใจ

เขC#mาผู้นั้นเบิ่งไคB..กว่าอ้ายทุกAอย่างส่ำอีน้อC#mงคนงามของอ้าBยก็ซงมีAใจอ้าAยผั่นนว่าแล้วตั้Bว..  ฟ้G#mาสิผ่าหัวC#mใจพ่อแม่น้อF#mงจัดงานยิ่งใหBญ่ ถืกใจลูกเขยEคนมี..  B

บ้านน้อAงมีงานกินดองผูกBแขนบ้านอ้าG#mยมีคนอยากแขวนคC#mอตายเป็นลูF#mกผู้ชาย..หัวใจBสลายพ่าEยฮักมดแดงAตกต้นบักBม่วง.. ลงมG#mาสมอคอC#mหักย้อนฮัF#mกย้อนแพงคัก ๆB อกหักแป๋Eตาย..   B

 C#m  ทั้งเจ็บ ทั้งเศBร้า กินข้าวบ่Aแซบ C#m  มันเจ็บ มันแสBบ..ไปเบิดAทั้งใจ   น้ำตาAไหลย้อยเป็นBทาง เบิดแฮG#mงสู้เขาบ่C#mได้   มดแดF#mงนั่งลงฮ้องไห้B..อยู่ใต้ต้นบักEม่วง

A B | G#m C#m |F#m B | E |
A B | G#m C#m |F#m | B |

* | ** |

เจ้C#mาเฮ็ดได้จั่งใด๋F#m..   B   หัวใจมดแดEง..หัวใจมดแดง - แก่น ธนพล

เนื้อเพลง หัวใจมดแดง แก่น ธนพล ต้นบักม่วงคือหม่องอยู่ของอ้าย ส่วนน้องคนงามกะคือหัวใจมดแดง แฝงกาย คอยเฝ้า คอยซอม บ่ให้ไผดอมดมแก้มแดง แต่มื้อนี้ถืกเขามาแข่ง มดแดงแสลงใจ เขาผู้นั้นเบิ่งไคกว่าอ้ายทุกอย่าง ส่ำอีน้องคนงามของอ้ายก็ซงมีใจ อ้ายผั่นนว่าแล้วตั้ว ฟ้าสิผ่าหัวใจ พ่อแม่น้องจัดงานยิ่งใหญ่ ถืกใจลูกเขยคนมี บ้านน้องมีงานกินดองผูกแขน บ้านอ้ายมีคนอยากแขวนคอตาย เป็นลูกผู้ชายหัวใจสลายพ่ายฮัก มดแดงตกต้นบักม่วง ลงมาสมอคอหัก ย้อนฮักย้อนแพงคักๆอกหักแป๋ตาย ทั้งเจ็บ ทั้งเศร้า กินข้าวบ่แซบ มันเจ็บ มันแสบไปเบิดทั้งใจ น้ำตาไหลย้อยเป็นทาง เบิดแฮงสู้เขาบ่ได้ มดแดงนั่งลงฮ้องไห้อยู่ใต้ต้นบักม่วง เจ้าเฮ็ดได้จั่งใด๋ หัวใจมดแดง