ไอ้หนุ่มชุมชน

ศร สินชัย, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไอ้หนุ่มชุมชน - ศร สินชัย

D#m | D#m |A#m | A#m |D#m | D#m |

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | G#m |F# | D#m |

D#mนจนคืออ้าD#mย  วันวาเลนไทD#mน์ยังไปไต้หD#mนูก็เพราC#ะหัวใจไร้คู่D#m หากินหาอG#mยู่..บนทางดิ้นA#mรน A#m  เมื่อใจอ้างว้าC#ง ก็เปิดเพลงฟัA#mงวิทยุชุมชD#m   สานกะต่D#mาส่งร้านค้าตำบF#   สุขแบบจน ๆG#m  คนบ่มีแA#mฟน

D#mถขับเคลื่อนล้อหน้D#mา  คูโบต้D#mาเป็นหมู่คู่ใD#mฝนมC#าไถนากะได้D#mมีบุญบ้านใด๋D#m ขับไปฟังลำกะแม่A#m A#m  ชุดเก่งของอ้าC#ย.. คือส่งยีA#mนส์กับเสื้อยืดผู้แทD#m   หากินหมD#mาน ถึงสิกันดารแฟF#   หัวใจฟ้อนแอ่G#mน แม้ชีวิตยังD#mจน

D#m | D#m |D#m | D#m |

ไอ้หนุ่มชุมชD#mน  มีคG#mนขนานนามD#mให้เอิ้นหมู่กินต้มไG#mก่..ใส่ใบC#บักขามยามA#mหม่นหยอดตู้C#โทรมาหน้าไมD#mค์มอบเพลงจากใD#mจ..ให้ผู้ลางG#mคนผ่านอ้D#mาย ดี.เจ. ชุมชF#เปิดเพลงโดน ๆG#m ให้คนฟังนำA#mกัน

คนD#mจนคืออ้าD#mย  วันวาเลนไทD#mน์ยังไปไต้หD#mนูความจC#นสอนให้คนสู้D#m กะพอได้อG#mยู่ หม้มมื้อ หม้มA#mวัน A#m  แต่ถ้าได้น้อC#ง..มาประคอA#mง คงดีกว่านั้D#m   สิกู้เงิD#mนกองทุนหมู่บ้าF#   มาช่วยสร้างฝัG#mน..ในวันแต่งD#mเรา

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | G#m |F# | D#m |

* | ** |

D#m | D#m |D#m | D#m |D#m |ไอ้หนุ่มชุมชน - ศร สินชัย