กลัวเครื่องบิน

  Illslick   PALMY   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน illslick อิลสลิก ft. PALMY ปาล์มมี่

A#m7 D# | Cm7 A#m7 |
A#m7 D# | Cm7 Fm7 |

เหมืA#m7อนตอนเครื่อD#งบินมันกำลังCm7บินขึ้นไปFm7เธอรู้ไหA#m7ม ในใจของฉันD#กลัวจะCm7 Fm7ตาย..ขอA#m7เพียงเธอD#คอยจับมือฉันCm7กุมเอาไว้Fm7อบอุ่นใจA#m7ไม่กลัวสิ่งใดD#เมื่อฉันมีCm7เธอ      A#m7

เพราะว่าฉันมันเกิดมาแบA#m7บนี้ เกิดมาแบบนี้D#คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกCm7ดี มันก็แปลกดีF7Like The Way She's Lookin' AtA#m7 Me, Lookin' At MD#eฉันคงไม่กล้ากินตอนอยู่บนCm7เครื่องต่อให้แจกฟF7รี แจกฟรี

ฉันจอA#m7งทั้งโซนรอบตัว ทุกทีนั้นมีD#แค่เพียงเราและเธอบอCm7กกับฉันอย่ากลัวความกลัวนั้นเป็Fm7นแค่เพียงเงาฉันใช้A#m7เวลาไตร่ตรองก่อนลอง ไม่ใช่D#แค่เพียงเดาไม่เหมือCm7นใครเขาที่มั่นใจFm7

ติดมันตรงที่ฉันA#m7นั้นไม่ทันสมัD#ไม่เคยเข้าใจCm7ข้าวของเครื่องใFm7ช้แล้วกลัวความสูA#m7งนี่จะได้เรื่องไหD#แต่เธอก็ไม่เคยCm7เห็นเป็นเรื่องใหญ่ A#m7

เหมืA#m7อนตอนเครื่อD#งบินมันกำลังCm7บินขึ้นไปF7เธอรู้ไหA#m7ม ในใจของฉันD#กลัวจะCm7 F7ตาย..ขอA#m7เพียงเธอD#คอยจับมือฉันCm7กุมเอาไว้F7อบอุ่นใจA#m7ไม่กลัวสิ่งใดD#เมื่อฉันมีCm7เธอ..   F7

คนอย่างฉันทุกวันก็อย่างA#m7เดิม มันก็อย่างเดิD#เดินสับสนกับคนบนทางCm7เดิน คนบนทางเดิF7จนวันที่ฉันได้พบคนอย่างA#m7เธอ เจอคนอย่างเธD#และเธอได้เข้ามาทำให้ชีวิCm7ไม่เป็นอย่างเคF7ย อย่างเคย

ฉันไม่A#m7ได้เจ๋งอะไร อย่าไปฟังที่ใคD#รเขาพูดกันฉันเพียงCm7ต้องการให้เธอนั้นคอยกุมมือFm7ฉันทุกวันถ้อยคำA#m7ที่เธอบอกรักยังคงจดจำD#ไว้ทุกคำอยากได้ยิCm7นมันซ้ำสักครั้งหนึ่Fm7

* | ** |

อบอุ่นใจA#m7 ไม่กลัวสิ่งใดD# เมื่อฉันมีCm7เธอ..   F7

มองแทบไม่เห็นเดือA#m7น มองแทบไม่เห็นดD#าวแต่อบอุ่นหัวใจCm7 Girl, You Make Me SmiFm7leและเมื่อไหร่ที่กลัA#m7ว ตื่นตระหนกทุกคราD#แค่จับมือฉันไCm7ว้ Girl, You Make Me ProF7ud

A#m7 D# | Cm7 F7 | ( x2 )คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน illslick อิลสลิก ft. PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง กลัวเครื่องบิน illslick อิลสลิก ft. PALMY ปาล์มมี่ เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป เธอรู้ไหม ในใจของฉันกลัวจะตาย ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้ อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ เพราะว่าฉันมันเกิดมาแบบนี้ เกิดมาแบบนี้ คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกดี มันก็แปลกดี Like The Way She's Lookin' At Me, Lookin' At Me ฉันคงไม่กล้ากินตอนอยู่บนเครื่อง ต่อให้แจกฟรี แจกฟรี ฉันจองทั้งโซนรอบตัว ทุกทีนั้นมีแค่เพียงเรา และเธอบอกกับฉันอย่ากลัว ความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงา ฉันใช้เวลาไตร่ตรองก่อนลอง ไม่ใช่แค่เพียงเดา ไม่เหมือนใครเขาที่มั่นใจ ติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัย ไม่เคยเข้าใจข้าวของเครื่องใช้ แล้วกลัวความสูงนี่จะได้เรื่องไหม แต่เธอก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่ เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป เธอรู้ไหม ในใจของฉันกลัวจะตาย ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้ อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ คนอย่างฉันทุกวันก็อย่างเดิม มันก็อย่างเดิม เดินสับสนกับคนบนทางเดิน คนบนทางเดิน จนวันที่ฉันได้พบคนอย่างเธอ เจอคนอย่างเธอ และเธอได้เข้ามาทำให้ชีวิต ไม่เป็นอย่างเคย อย่างเคย ฉันไม่ได้เจ๋งอะไร อย่าไปฟังที่ใครเขาพูดกัน ฉันเพียงต้องการให้เธอนั้นคอยกุมมือฉันทุกวัน ถ้อยคำที่เธอบอกรักยังคงจดจำไว้ทุกคำ อยากได้ยินมันซ้ำสักครั้งหนึ่ง อบอุ่นใจ ไม่กลัวสิ่งใด เมื่อฉันมีเธอ มองแทบไม่เห็นเดือน มองแทบไม่เห็นดาว แต่อบอุ่นหัวใจ Girl, You Make Me Smile และเมื่อไหร่ที่กลัว ตื่นตระหนกทุกคราว แค่จับมือฉันไว้ Girl, You Make Me Proud