รัก

Infamous, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รัก Infamous อินเฟมัส

G#sus2 | G#sus2 |Cm7 | Cm7 |
C#sus2 | C#sus2 |D# | D# |

 G#sus2  ในความกังวล สับสนG#sus2 วุ่นวายในชีวิต Cm7  ในความมืดมิด ต้องเดินCm7บนทางอย่างสิ้นหวัง   กลับพบC#sus2บางสิ่ง..       C#sus2   ที่เหมือD#นแสงปลายD#ทาง

 G#sus2  ตั้งแต่มาเจอกับเธG#sus2อ ชีวิตก็เปลี่ยนผัน Cm7  มีแต่ความดี..ที่เธอCm7มอบให้ชีวิตฉัน   ได้พบC#sus2บางอย่าง..      C#sus2   ที่มีแค่สอD#งเรา..จะเข้าD#ใจ

Cmม้..จะคิดหA#m7าคำพูดใด ๆ ให้เพียงพอ Cm  ก็ไม่พบเจFอคำใดเท่าคำนี้   ที่จะพูA#m7ดแทนความรู้สึกที่มี   ที่จะใช้Cm7แทนความรู้สึกดี ๆ   มีC#sus2เพียงคำ ๆ นี้D#

รัG#sus2ก.. คือทุกควาCm7มรู้สึกที่มีA#m7ให้เธอคนเดียว จากนี้D#ไปจะมีแต่คำรักG#sus2.. สุดหัวใจCmไม่อาจนิยาA#m7มความจริงใด ๆ ได้D#เพียงคำว่า(รักเธอ)

G#sus2 | G#sus2 |Cm7 | Cm7 |
C#sus2 | C#sus2 |D# | D# |

* | ** |

รัG#sus2ก.. มีแค่ฉันCm7และเธอที่เป็A#m7นเพียงตัวละคร..แค่สอD#งคนในบทเรียนรัG#sus2ก จากนี้ไปCm7ทุกวันฉันขอA#m7ให้เธอเข้าใจ.. ว่าD#ที่รักฉันรักเธอ

G#sus2 | G#sus2 |Cm7 | Cm7 |
C#sus2 | C#sus2 |D# | D# |รัก Infamous อินเฟมัส