รัก

  Infamous   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รัก Infamous อินเฟมัส
สังกัดค่าย: RS

G#sus2 | G#sus2 |Cm7 | Cm7 |
C#sus2 | C#sus2 |D# | D# |

 G#sus2  ในความกังวล สับสนG#sus2 วุ่นวายในชีวิต Cm7  ในความมืดมิด ต้องเดินCm7บนทางอย่างสิ้นหวัง   กลับพบC#sus2บางสิ่ง..       C#sus2   ที่เหมือD#นแสงปลายD#ทาง

 G#sus2  ตั้งแต่มาเจอกับเธG#sus2อ ชีวิตก็เปลี่ยนผัน Cm7  มีแต่ความดี..ที่เธอCm7มอบให้ชีวิตฉัน   ได้พบC#sus2บางอย่าง..      C#sus2   ที่มีแค่สอD#งเรา..จะเข้าD#ใจ

Cmม้..จะคิดหA#m7าคำพูดใด ๆ ให้เพียงพอ Cm  ก็ไม่พบเจFอคำใดเท่าคำนี้   ที่จะพูA#m7ดแทนความรู้สึกที่มี   ที่จะใช้Cm7แทนความรู้สึกดี ๆ   มีC#sus2เพียงคำ ๆ นี้D#

รัG#sus2ก.. คือทุกควาCm7มรู้สึกที่มีA#m7ให้เธอคนเดียว จากนี้D#ไปจะมีแต่คำรักG#sus2.. สุดหัวใจCmไม่อาจนิยาA#m7มความจริงใด ๆ ได้D#เพียงคำว่า(รักเธอ)

G#sus2 | G#sus2 |Cm7 | Cm7 |
C#sus2 | C#sus2 |D# | D# |

* | ** |

รัG#sus2ก.. มีแค่ฉันCm7และเธอที่เป็A#m7นเพียงตัวละคร..แค่สอD#งคนในบทเรียนรัG#sus2ก จากนี้ไปCm7ทุกวันฉันขอA#m7ให้เธอเข้าใจ.. ว่าD#ที่รักฉันรักเธอ

G#sus2 | G#sus2 |Cm7 | Cm7 |
C#sus2 | C#sus2 |D# | D# |ฟังเพลง - รัก Infamous อินเฟมัส - YouTube

เนื้อเพลง รัก Infamous อินเฟมัส ในความกังวล สับสน วุ่นวายในชีวิต ในความมืดมิด ต้องเดินบนทางอย่างสิ้นหวัง กลับพบบางสิ่ง ที่เหมือนแสงปลายทาง ตั้งแต่มาเจอกับเธอ ชีวิตก็เปลี่ยนผัน มีแต่ความดีที่เธอมอบให้ชีวิตฉัน ได้พบบางอย่าง ที่มีแค่สองเราจะเข้าใจ แม้จะคิดหาคำพูดใดๆให้เพียงพอ ก็ไม่พบเจอคำใดเท่าคำนี้ ที่จะพูดแทนความรู้สึกที่มี ที่จะใช้แทนความรู้สึกดีๆมีเพียงคำๆนี้ รัก คือทุกความรู้สึก ที่มีให้เธอคนเดียว จากนี้ไป จะมีแต่คำรัก สุดหัวใจ ไม่อาจนิยามความจริงใดๆได้เพียงคำว่า(รักเธอ) รัก มีแค่ฉันและเธอ ที่เป็นเพียงตัวละครแค่สองคน ในบทเรียนรัก จากนี้ไปทุกวัน ฉันขอให้เธอเข้าใจ ว่าที่รักฉันรักเธอ