ยิ้ม

  Instinct   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ้ม Instinct อินสติงต์
เนื้อร้อง: ปรียวิศว์ นิลจุลกะทำนอง: ปรียวิศว์ นิลจุลกะ, อนุกานต์ จันทร์อุไรเรียบเรียง: อนุกานต์ จันทร์อุไรดนตรี: Anukarn Chanuraiสังกัดค่าย: genie records

 E  บังเอิญมีเรื่องราC#mวให้สั่นไปทั้งหัวF#mใจ   เมื่อได้มาเห็Bนเธออยู่กับเขา E  บังเอิญว่าแผลเดิC#mม ที่เกิดจากรักครั้F#mงเก่า   มันยังไม่ลบBเลือนไปเท่าไหร่

A | A |F#m | F#m |

 E  ยังคงมีคำถาC#mมคำเดิมว่าเพราะอะAไร   ทำไมถึงทิ้Bงฉันไปวันนั้น E  แต่พอได้เห็นเธC#mอส่งยิ้มให้กัAน..   เพียงแค่นั้Bนก็เข้าใจ..

ผิF#mดที่ตัวฉันG#mเอง..ไม่Aใช่เพราะใคBร..

มันดีแล้วAที่รักของเราได้จบไG#mปตั้งแต่วันนั้นF#mงดีแล้วที่เขามาเป็นคนEรักใหม่เพราะรอAยยิ้มของเธอนั้นคืG#mอคำตอบ..ว่าเขF#mานั้นช่างดีแค่ไหBน..

มันคือยิ้มEที่เธอไม่เคยให้กับใคAmร แม้แต่กับฉันยิ้G#mมของคนที่มีความสุขเต็C#mมหัวใจและมีF#mเพียงสิ่งเดียวที่ฉันG#mควรทำนั่นคือยิ้Aมให้กับเธอแล้วเดิBน..จากไป..

 E  ที่เคยดูมืดมC#mน ก็พลันได้พบแสF#mงสว่าง   และจะไม่ค้าBงคาอีกต่อไป E  ถ้าเราดีไม่พC#mอ ต้องยอมรับมัAน..   และจากนั้Bนคือทำใจ

* | ** | *** |

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

F#m | F#m |C#m | C#m |C | C |B | B |

ผิF#mดที่ตัวฉันG#mเอง..ไม่Aใช่เพราะใคD | Bร..

** | *** |

A | A |F#m | F#m |E |คอร์ดเพลง ยิ้ม Instinct อินสติงต์

เนื้อเพลง ยิ้ม Instinct อินสติงต์ บังเอิญมีเรื่องราวให้สั่นไปทั้งหัวใจ เมื่อได้มาเห็นเธออยู่กับเขา บังเอิญว่าแผลเดิม ที่เกิดจากรักครั้งเก่า มันยังไม่ลบเลือนไปเท่าไหร่ ยังคงมีคำถามคำเดิมว่าเพราะอะไร ทำไมถึงทิ้งฉันไปวันนั้น แต่พอได้เห็นเธอส่งยิ้มให้กัน เพียงแค่นั้นก็เข้าใจ ผิดที่ตัวฉันเอง ไม่ใช่เพราะใคร มันดีแล้วที่รักของเราได้จบไปตั้งแต่วันนั้น คงดีแล้วที่เขามาเป็นคนรักใหม่ เพราะรอยยิ้มของเธอนั้นคือคำตอบ ว่าเขานั้นช่างดีแค่ไหน มันคือยิ้มที่เธอไม่เคยให้กับใคร แม้แต่กับฉัน ยิ้มของคนที่มีความสุขเต็มหัวใจ และมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันควรทำ นั่นคือยิ้มให้กับเธอแล้วเดิน จากไป ที่เคยดูมืดมน ก็พลันได้พบแสงสว่าง และจะไม่ค้างคาอีกต่อไป ถ้าเราดีไม่พอ ต้องยอมรับมัน และจากนั้นคือทำใจ ผิดที่ตัวฉันเอง ไม่ใช่เพราะใคร