ใจเดียว (JAI 1)

ใจเดียว, Whal & Dolph, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจเดียว (JAI 1) - Whal & Dolph

บอEกกับเธอให้รู้C#m  ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอBคนเดียวไม่Eต้องการสิ่งใC#mด  นานแค่ไหAนขอมีแค่เธBอคนเดียว

E | C#m |A | B |
E | C#m |A | B |

 E  เธอรู้บ้างหรือG#mเปล่า   ว่าทำAให้โลกใบนี้Bดูสดใส E  เธอรู้บ้างหรือG#mเปล่า   ว่าใคF#mรคนหนึ่งคนนี้Bเริ่มหวั่นไหว

 A  เวลาที่เราได้มองG#mตากัน   ไม่รู้C#mว่าเธอสงสัยฉันบ้างBmไหม  E A  ว่าใครคนนึงเฝ้ามอG#mงเธออC#7ยู่   และเขF#mาก็อยากให้เธอได้รู้Bใจ

* | * |

B |

A | G#m |A | E7 |
A | G#m |F#7 | F#7 |F#7 | F#7 |

* | ** | ** | ** | ** |ใจเดียว (JAI 1) - Whal & Dolph