ใจกู

  สาวบ้านภู   อีขี้ฮ้ายเดอะแก้งค์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจกู อีขี้ฮ้ายเดอะแก้งค์ (สาวบ้านภู)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาวบ้านภูเรียบเรียง: อดุลย์ เกตุสงเคราะห์

G | Bm |C | D |

G | Bm |C | D |

กูGฮู้แค่ว่า..กูฮักมึงหลายกูBmฮู้แค่ว่า..กูบ่เคยนอกใจกูCฮู้แค่ว่า..บ่ว่ากูสิไปไสกูต้องมีมึงDอยู่ในใจ..อยู่ตลอดเวลา

กูGบ่ฮู้ว่า..มึงสิฮักกูส่ำใด๋กูBmบ่ฮุ้ว่า..มึงสิหลอยไปฮักไผกูCบ่ฮู้ว่า..สุคำที่มึงเว้าไปมึงจริงใจD หรือว่ามึงขี้ตั๋วกู

บาCงเทื่อ..กูกะคึดBmหลายบาCงเทื่อ..กูกะน้อBmยใจกูงี่Amเง่า กูเรื่อBmงมากกูเอAmาแต่ใจ กะย้อนไผย้อนมึงDผู้เดียว.. D   (บ่แม่นติG)

G | Bm |C | D |

กะยอมเจ็Gบ กูยอมปวด กูยอมน้ำตาไหลกูยอมรัBmบ กูยอมฟัง..ทุกคำที่มึงอธิบายกูยอมยกโทCษให้สูเรื่องที่มึงเฮ็ดิดไปกูยอมเหมิDด กูยอมโง่ กูยอมเป็นควายกูยอมโว้Dย..

* |

G | Bm |C | D |

C | Bm |C Bm | C | D | D |

* | * |ฟังเพลง - ใจกู อีขี้ฮ้ายเดอะแก้งค์ (สาวบ้านภู) - YouTube

เนื้อเพลง ใจกู อีขี้ฮ้ายเดอะแก้งค์ (สาวบ้านภู) กูฮู้แค่ว่ากูฮักมึงหลาย กูฮู้แค่ว่ากูบ่เคยนอกใจ กูฮู้แค่ว่าบ่ว่ากูสิไปไส กูต้องมีมึงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา กูบ่ฮู้ว่ามึงสิฮักกูส่ำใด๋ กูบ่ฮุ้ว่ามึงสิหลอยไปฮักไผ กูบ่ฮู้ว่าสุคำที่มึงเว้าไป มึงจริงใจ หรือว่ามึงขี้ตั๋วกู บางเทื่อกูกะคึดหลาย บางเทื่อกูกะน้อยใจ กูงี่เง่า กูเรื่องมาก กูเอาแต่ใจ กะย้อนไผ ย้อนมึงผู้เดียว (บ่แม่นติ) กะยอมเจ็บ กูยอมปวด กูยอมน้ำตาไหล กูยอมรับ กูยอมฟังทุกคำที่มึงอธิบาย กูยอมยกโทษให้สูเรื่องที่มึงเฮ็ดิดไป กูยอมเหมิด กูยอมโง่ กูยอมเป็นควาย กูยอมโว้ย