ใจหนึ่งก็เจ็บ ใจหนึ่งก็รัก

  เต็ม นาวา   วงทองพูล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจหนึ่งก็เจ็บใจหนึ่งก็รัก ทองพูล feat. เต็ม นาวา

A C#m | A E |
A C#m | Bm E | E |

มองF#mร่องรอยเวลEาของความผิดหวัF#mง..ที่มันยัDง..กักขังEอยู่ในหัวAใจก็ไม่รู้Dว่าเป็นเพราะอะไรE.. ที่ลืมC#mเธอไปไม่ได้F#mทั้งที่เธอDทำ..ให้ฉันนั้นเจ็บปางEตาย

ก็ไม่รู้F#mจะฝืนทนอย่างนี้Eอีกนานเท่าไF#mร..คงเป็นเพียDง..หัวใจEที่มันยังรักAเธอถึงเธอDจะมีใครอีกคนEเข้ามาเพื่อเสาะหC#mาความรักเข้ามาF#mเพิ่มเติมแต่ฉันDคนเดิมคนนี้ยังคงรักเEธอ

แม้ว่าใจBmจะทรมาC#mนสักเท่าไหร่แม้ว่าเธอBmจะทำร้ายกันC#mแค่ไหนจะต้องทำDอย่างไร ไม่อยากเสียEเธอ

ใจนึงก็เจ็Aบ ใจนึงก็รัEก ยากนักF#mที่จะลืมเธEแม้รักDครั้งนี้ต้องทC#mรมานสักเท่าไBm Eหร่..เธอคงไม่เจ็Aบ เธอไม่มีรัEก รักแท้F#mให้กับใคEส่วนฉันDต้องยอมจำนนC#mเจ็บเรื่อยไปBmก็Eเพราะใจที่ยังรักAเธอ

ไม่เป็นไF#mร  ฉันยังคอEย ยังอยู่ตรงนี้F#mที่ ๆ มีD..ความหวังEอยู่เต็มหัวAใจได้แค่หวัDงว่าสักวันEหนึ่ง กับรักแC#mท้ที่ฉันมีใF#mห้เธอจะดูแลDหัวใจฉันดีกว่าเดิEม..

A E | F#m E |D C#m | Bm E |
A E | F#m E |D C#m | Bm E |

* | ** |

จะต้องทำEอย่างไร จะให้เจ็บแค่ไหน ที่ให้เธGอมารัก..

** |

ส่วนฉันDต้องยอมจำนนC#mเจ็บเรื่อยไปBmก็Eเพราะใจที่ยังรักAเธอ..คอร์ดเพลง ใจหนึ่งก็เจ็บใจหนึ่งก็รัก ทองพูล feat. เต็ม นาวา

เนื้อเพลง ใจหนึ่งก็เจ็บใจหนึ่งก็รัก ทองพูล feat. เต็ม นาวา มองร่องรอยเวลาของความผิดหวัง ที่มันยัง กักขังอยู่ในหัวใจ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ที่ลืมเธอไปไม่ได้ ทั้งที่เธอทำ ให้ฉันนั้นเจ็บปางตาย ก็ไม่รู้จะฝืนทนอย่างนี้อีกนานเท่าไร คงเป็นเพียง หัวใจที่มันยังรักเธอ ถึงเธอจะมีใครอีกคนเข้ามา เพื่อเสาะหาความรักเข้ามาเพิ่มเติม แต่ฉันคนเดิมคนนี้ยังคงรักเธอ แม้ว่าใจจะทรมานสักเท่าไหร่ แม้ว่าเธอจะทำร้ายกันแค่ไหน จะต้องทำอย่างไร ไม่อยากเสียเธอ ใจนึงก็เจ็บ ใจนึงก็รัก ยากนักที่จะลืมเธอ แม้รักครั้งนี้ต้องทรมานสักเท่าไหร่ เธอคงไม่เจ็บ เธอไม่มีรัก รักแท้ให้กับใคร ส่วนฉันต้องยอมจำนนเจ็บเรื่อยไป ก็เพราะใจที่ยังรักเธอ ไม่เป็นไร ฉันยังคอย ยังอยู่ตรงนี้ ที่ๆมี ความหวังอยู่เต็มหัวใจ ได้แค่หวังว่าสักวันหนึ่ง กับรักแท้ที่ฉันมีให้ เธอจะดูแลหัวใจฉันดีกว่าเดิม จะต้องทำอย่างไร จะให้เจ็บแค่ไหน ที่ให้เธอมารัก ส่วนฉันต้องยอมจำนนเจ็บเรื่อยไป ก็เพราะใจที่ยังรักเธอ