คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า

  คณะขวัญใจ   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง: ชีวิน โกมารทัตทำนอง: คณะขวัญใจเรียบเรียง: คณะขวัญใจ, ไววิทย์, ไปรวิทย์, สูนนาก อยู่สมโรง, หมูดนตรี: สรกฤษณ์ คำแพงสังกัดค่าย: Gru Record

C | A# A G E |G | G |
C | A# A G E |G | G |

มอGงขึ้นบนฟ้Cา.. ดวงDดาราหลายหลาGกสีมอGงจากตรงนี้C.. ในDราตรีที่เงียบGงัน G  ยืนอยู่บนดาวเครEmาะห์ดวงหนึ่Emง..   และคืนCนี้ฉันรำพัG   แทนAmดวงจันทDร์ สมมุติให้เป็นGเธอ..  G

C | A# A G E |G | G |

ยิ้Gมให้กับจันCทร์.. สานDสัมพันธ์ด้วยสายGตาเหมือGนว่าสูบCกัญชา ล่องลอDย ไม่ได้เอ่ยGวาจา G  ยืนเงียบ ๆ แบบEm | Dนั้น..   สุขใจC ไม่อาจละGสายตา G  โอจันทร์Am | Dจ๋า..          ฉันจ้องมองเG | Gธอ..

คุGณคือดวงจันGทร์.. ฉัCนสิคนบ้Gา..หลGงรักจันGทร์.. หลงCรักคุณเป็นบ้GคุAmณคือดวงจันDทร์ ฉันสิคนG | Gบ้า..

G | G |C | G |
G | G |C | G |Am Cm | G |

* | * |

C | A# A G E |G | G |

จัGนทร์เจ้าจะลCา.. ลมDพัดพาเมฆดำGปกคลุมGมมรสุCม.. ทุ่มDฉันลงอย่างไร้Gปราณี G  ดั่งใจดวงนี้EmแทบขาEmด..   มองCนภา ไม่มีGแสงใด   จัAmนทร์เธอหายไCmป เธอหายไปG   จัAmนทร์เธอหายไCmป ฉันเศร้าใจG   ไกAmลแสนไกCmล.. คิดถึงจันGทร์ฟังเพลง - คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า คณะ ขวัญใจ - YouTube

เนื้อเพลง คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า คณะขวัญใจมองขึ้นบนฟ้า ดวงดาราหลายหลากสี มองจากตรงนี้ ในราตรีที่เงียบงัน ยืนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง และคืนนี้ฉันรำพัน แทนดวงจันทร์ สมมุติให้เป็นเธอ ยิ้มให้กับจันทร์ สานสัมพันธ์ด้วยสายตา เหมือนว่าสูบกัญชา ล่องลอย ไม่ได้เอ่ยวาจา ยืนเงียบๆแบบนั้น สุขใจ ไม่อาจละสายตา โอจันทร์จ๋า ฉันจ้องมองเธอ คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า หลงรักจันทร์ หลงรักคุณเป็นบ้า คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า จันทร์เจ้าจะลา ลมพัดพาเมฆดำปกคลุม ลมมรสุม ทุ่มฉันลงอย่างไร้ปราณี ดั่งใจดวงนี้แทบขาด มองนภา ไม่มีแสงใด จันทร์เธอหายไป เธอหายไป จันทร์เธอหายไป ฉันเศร้าใจ ไกลแสนไกล คิดถึงจันทร์