รอไม่มีกำหนดการ

  คณะขวัญใจ   เพื่อชีวิต   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอไม่มีกำหนดการ คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวิน โกมารทัตสังกัดค่าย: Gru Recordติดต่องานแสดง: 0639166983

D | A/C# |Bm | A |

D | A/C# |Bm | A |
D | A/C# |Bm | A |

 D  พอคอยนาน ๆA  ใจมันเริ่มท้D   จะทำอย่างไรใAห้เธอหันมองBm   คนรอตรงนี้Aใจมันร่ำร้Em | Emอง..   อ้อนวอAนต้องการแต่เธอ

 D  คอยภาวนAาให้เธอคิดถึD   อาจมีสักครั้Aงแค่เพียงนิดหนึ่Bm   ให้ฉันไดัไหAม ขอเพียงสักครึ่G Gmง..   ที่เหลืAอสุดแล้วแต่เธอ

 D  ถึงในบางทีA ฉันอาจจะท้D   แต่ยังจะรAอ ฉันพอสู้ไหBm   ยังคงมีหวัAงถึงมันแสนไกG Gm   อย่างไAร แม้ในสักวัน

เธอคงจะพBmบ.. พบF#mเจอใคร คGนที่เธอก็ถูกDใจและถึงBmตอนนั้น ฉันคงF#mเศร้าใจบาGงทีอาจจะต้องถอยไปA..

แต่เวลานี้D ขอรF#mอ..เรื่อยไปBmอย่างไม่มีAกำหนดการนาDนเท่าใดF#m..     ตัวBmฉันเองไม่แน่F#mใจเพีEmยงแต่ตอนนี้A.. ยังF#mไม่ได้รักใคBmจะรอEmรบกวนเธอต่อไปA..อยู่แบบนี้D (A)..

D A A#dim | Bm A |
D A A#dim | Bm A |G | F#m | Em A |

* | ** | *** | *** |ฟังเพลง - รอไม่มีกำหนดการ คณะ ขวัญใจ - YouTube

เนื้อเพลง รอไม่มีกำหนดการ คณะขวัญใจพอคอยนานๆใจมันเริ่มท้อ จะทำอย่างไรให้เธอหันมอง คนรอตรงนี้ใจมันร่ำร้อง อ้อนวอนต้องการแต่เธอ คอยภาวนาให้เธอคิดถึง อาจมีสักครั้งแค่เพียงนิดหนึ่ง ให้ฉันไดัไหม ขอเพียงสักครึ่ง ที่เหลือสุดแล้วแต่เธอ ถึงในบางที ฉันอาจจะท้อ แต่ยังจะรอ ฉันพอสู้ไหว ยังคงมีหวังถึงมันแสนไกล อย่างไร แม้ในสักวัน เธอคงจะพบ พบเจอใคร คนที่เธอก็ถูกใจ และถึงตอนนั้น ฉันคงเศร้าใจ บางทีอาจจะต้องถอยไป แต่เวลานี้ ขอรอเรื่อยไป อย่างไม่มีกำหนดการ นานเท่าใด ตัวฉันเองไม่แน่ใจ เพียงแต่ตอนนี้ ยังไม่ได้รักใคร จะรอรบกวนเธอต่อไปอยู่แบบนี้