ซิกงิก

  กิ๊ก รุ่งนภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซิกงิก กิ๊ก รุ่งนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำไวน์ ล้อมเดชเรียบเรียง/ดนตรี: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงติดต่องานแสดง: 0837317139

F | Am |Gm | C |
F | Am |Gm | C |

อ้าFยบ่เคยเห็นค่าAmน้องเลยอ้ายบ่เคGmยมีน้อง..ในCสายตาน้อFงหลอยมักอ้ายตั้งแต่เฮAmาพ้อหน้าแต่อ้ายบ่เคGmยหัวซาน้องหน่Cอย

หรืออ้าFยมีไผอยู่แล้ว หัวใจAmดวงน้อย..น้องกะสิ ถอGmย ถอย ถอย ตั้งหลัCแต่ขอFได้บ่ อย่าเฮ็ด ซิกงิAmก ซักงักคั่นว่าบ่ฮัGmก กะเว้ามาติ๊ ว่าบ่Cมีใจ

เอาล่Fะ น้องสิขอถามอ้ายอ้ายเป็นเทื่Amอสุดท้ายเว้าบ่ถืกใจGm ระวังแข่วอ้ายไว้ให้Cดี..

น้อGmงสิขอเตือน เตือนอ้าAmยไว้ว่าตั้Gmงแต่เกิดมา น้องบ่เคยFฮักไผคั่นอ้ายGmตอบว่าบ่ฮัก หลังคาเฮือAmนบ้านอ้ายน้อA#งสิหล่อยไปขายของฮ่C | Cาง..

อ้าFยสิฮักน้องบ่น้อAmอ้าย..มีGmทางเลือกให้อ้ายอยู่สองCทางว่าอ้ายสิฮักFน้อง.. หรือสิฮักAmน้อง..ไสลอGmง ลอง ๆ เว้ามาเบิ่งดู๋C

คั่นอ้ายบ่ฮักFน้อง..น้องสิเตะอ้ายAmปี้นท้อง..เดี๋ยวนี่Gmล่ะ..  Cเด้อ ๆ อ้ายเข้าใF | Fจบ่..

F | Am |Gm | C |
F | Am |Gm | C |

* | ** |

ว่าอ้ายสิฮักน้อFงบ่น้ออ้าAmย..มีGmทางเลือกให้อ้ายอยู่สองCทาง

ว่าอ้ายสิฮักน้อFงบ่น้ออ้าAmย..มีGmทางเลือกให้อ้ายอยู่สองCทางว่าอ้ายสิฮักFน้อง.. หรือสิฮักAmน้อง..ไสลอGmง ลอง ๆ เว้ามาเบิ่งดู๋C

*** |

F | Am | Gm | C | ( x2 ) | C | C | F |คอร์ดเพลง ซิกงิก กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง ซิกงิก กิ๊ก รุ่งนภา อ้ายบ่เคยเห็นค่าน้องเลย อ้ายบ่เคยมีน้อง ในสายตา น้องหลอยมักอ้ายตั้งแต่เฮาพ้อหน้า แต่อ้ายบ่เคยหัวซาน้องหน่อย หรืออ้ายมีไผอยู่แล้ว หัวใจดวงน้อย น้องกะสิ ถอย ถอย ถอย ตั้งหลัก แต่ขอได้บ่ อย่าเฮ็ด ซิกงิก ซักงัก คั่นว่าบ่ฮัก กะเว้ามาติ๊ ว่าบ่มีใจ เอาล่ะ น้องสิขอถามอ้ายอ้ายเป็นเทื่อสุดท้าย เว้าบ่ถืกใจ ระวังแข่วอ้ายไว้ให้ดี น้องสิขอเตือน เตือนอ้ายไว้ว่า ตั้งแต่เกิดมา น้องบ่เคยฮักไผ คั่นอ้ายตอบว่าบ่ฮัก หลังคาเฮือนบ้านอ้าย น้องสิหล่อยไปขายของฮ่าง อ้ายสิฮักน้องบ่น้ออ้าย มีทางเลือกให้อ้ายอยู่สองทาง ว่าอ้ายสิฮักน้อง หรือสิฮักน้อง ไสลอง ลองๆเว้ามาเบิ่งดู๋ คั่นอ้ายบ่ฮักน้อง น้องสิเตะอ้ายปี้นท้อง เดี๋ยวนี่ล่ะ เด้อๆอ้ายเข้าใจบ่ ว่าอ้ายสิฮักน้องบ่น้ออ้าย มีทางเลือกให้อ้ายอยู่สองทาง ว่าอ้ายสิฮักน้องบ่น้ออ้าย มีทางเลือกให้อ้ายอยู่สองทาง ว่าอ้ายสิฮักน้อง หรือสิฮักน้อง ไสลอง ลองๆเว้ามาเบิ่งดู๋