คนอยู่ไกลไม่มีสิทธิ์

  ลำเพลิน วงศกร   SDF   ลูกทุ่ง   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนอยู่ไกลไม่มีสิทธิ์ SDF x ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง: เหมือนเพชร อำมะระ, ณัฐพงศ์ สารบุตรทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: Bellsnowbearดนตรี: เเชมป์ SDF, Bellsnowbearสังกัดค่าย: GRAND MUSIK

A | E |F#m | E |

A E | D |A E | D |

 A  เหมือนโดนบังคับ บังคับEให้ต้องเข้าใจ F#m  ทำไมต้องไป..ซะไกลEเกิน A  จะทำอย่างไร ก็ทำEได้แต่เฝ้ารอ D  รอวันที่เธอEกลับมารักAกัน

 D  ไม่มีทางคุ้Eน ไม่มีทางเคยAชิน D  ไม่มีทางหาEใครมาแทนF#m Eเธอ D  อาจมีบางวันEที่มันสุดเหC#mงา   นั่F#mงฟังเพลงดูรูปBmเธอ    D  เดี๋ยวมันก็ข้ามEวัน

คนอยู่ใกAลก็ไม่มีสิทธิ์..เลือกทำEอะไรที่คิดคิดไปDก็ทำไม่ได้หรอกเธออยาEกจับมืAอก็ทำไม่ได้ ลูบผมEก็ทำไม่ได้ได้อย่างเดีDยว แค่คิดถึงเธE

เธออยู่ไกAลคงไม่มีสิทธิ์..ให้ใครEมาตีสนิทใกล้ชิDดจนเกินกว่าเพื่อนนะเธออยู่Eตรงนั้Aนเธอรู้หรือเปล่า คิดถึงEเธอรู้หรือเปล่าคิดถึงDกันบ้างหรือเปล่า อยากพบEเธอ.. E(ยังคิดตรงกันอยู่ไหม)

A E | D |

 A  ต่อให้เจ้านั้นไปอยู่บ่อนใด๋E   สิ เหนือ กลาง ใต้ หรือ กทมF#m. กะสิรอ   ให้เจ้Eามาพ้ออ้ายหม่องนี้ A  อยากให้เจ้าฮู้ตั้งแต่เจ้าไกE   บ่เคยสิมีสักวินาทีD ที่อ้ายนี้Eบ่คิดฮอดAเจ้า

* | ** |

D E | A |D E | F#m |
D E | C#m F#m |Bm D | E |

คนอยู่ไกลAกะบ่มีสิทธิ์..เลือกเฮ็Eดอะไรที่คิดคิดไปDกะเฮ็ดบ่ได้ดอกเธออยาEกจับมืAอกะเฮ็ดบ่ได้ ลูบผEมกะเฮ็ดบ่ได้มีอย่างเดียDวคือคิดฮอดเธE

เธออยู่ไกAลกะบ่มีสิทธิ์..ให้ไผEมาตีสนิทใกล้ชิดDจนเกินกว่าเพื่อนนะเธออยู่Eตรงนั้Aนเธอฮู้หรือเปล่า คิดฮอEดเธอฮู้หรือเปล่าคิดฮอDดกันบ้างหรือเปล่า อยากขอEเธอ...

** |

A E | D |

คิดฮอดกันแนบ่น้A E | D | Aอ..ฟังเพลง - คอร์ดเพลง คนอยู่ไกลไม่มีสิทธิ์ SDF x ลำเพลิน วงศกร - YouTube

เนื้อเพลง คนอยู่ไกลไม่มีสิทธิ์ SDF x ลำเพลิน วงศกร เหมือนโดนบังคับ บังคับให้ต้องเข้าใจ ทำไมต้องไป ซะไกลเกิน จะทำอย่างไร ก็ทำได้แต่เฝ้ารอ รอวันที่เธอกลับมารักกัน ไม่มีทางคุ้น ไม่มีทางเคยชิน ไม่มีทางหาใครมาแทนเธอ อาจมีบางวันที่มันสุดเหงา นั่งฟังเพลงดูรูปเธอ เดี๋ยวมันก็ข้ามวัน คนอยู่ใกลก็ไม่มีสิทธิ์ เลือกทำอะไรที่คิด คิดไปก็ทำไม่ได้หรอกเธอ อยากจับมือก็ทำไม่ได้ ลูบผมก็ทำไม่ได้ ได้อย่างเดียว แค่คิดถึงเธอ เธออยู่ไกลคงไม่มีสิทธิ์ ให้ใครมาตีสนิท ใกล้ชิดจนเกินกว่าเพื่อนนะเธอ อยู่ตรงนั้นเธอรู้หรือเปล่า คิดถึงเธอรู้หรือเปล่า คิดถึงกันบ้างหรือเปล่า อยากพบเธอ (ยังคิดตรงกันอยู่ไหม) ต่อให้เจ้านั้นไปอยู่บ่อนใด๋ สิ เหนือ กลาง ใต้ หรือ กทม กะสิรอ ให้เจ้ามาพ้ออ้ายหม่องนี้ อยากให้เจ้าฮู้ตั้งแต่เจ้าไกล บ่เคยสิมีสักวินาที ที่อ้ายนี้บ่คิดฮอดเจ้า คนอยู่ไกลกะบ่มีสิทธิ์ เลือกเฮ็ดอะไรที่คิด คิดไปกะเฮ็ดบ่ได้ดอกเธอ อยากจับมือกะเฮ็ดบ่ได้ ลูบผมกะเฮ็ดบ่ได้ มีอย่างเดียวคือคิดฮอดเธอ เธออยู่ไกลกะบ่มีสิทธิ์ ให้ไผมาตีสนิท ใกล้ชิดจนเกินกว่าเพื่อนนะเธอ อยู่ตรงนั้นเธอฮู้หรือเปล่า คิดฮอดเธอฮู้หรือเปล่า คิดฮอดกันบ้างหรือเปล่า อยากขอเธอ คิดฮอดกันแนบ่น้อ