คนขี้เมา

  แก่น ธนพล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนขี้เมา แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: Jame puiseeโปรดิวเซอร์: Jame puisee, บั๊ดดี้ ข้าวตอกแตกสังกัดค่าย: ข้าวตอกแตกมิวสิคติดต่องานแสดง: 0617946155, 0951821000

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# |

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# |

กะย้อนความฮัD#ก..เฮ็ดให้เฮาเป็นจั่งซี่Cmเป็นคนบ่ดีG# เป็นคนขี้เมA#กะฮักคักหลาD#ย แต่สุดท้ายก็ต้องเศร้Cmกะเลยต้องเมG#า ต้องเข้าผับบาA#ร์

อาจดูง่าย ๆCm ในสายตาไGmแต่บ่ได้ง่าG#ยกับไผA#คือว่D#ยามเมาคัก ๆCm กะอาจสิมีน้ำตGmกะเป็นย้อนFmว่า..   A#   มันยังลืมบ่D#ได้   A#

กะเลยต้องกินเหล้D#า พอเฮ็ดให้ลืมเขCmเป็นคนเทา ๆG# บ่มีไผมาใส่ใจA#เช็คอินร้านเหล้D#า เป็นขี้เหล้าเมามาCmบ่มีผู้ใด๋G#อยากมาหัวซA#ขอบCmคุณเด้อความฮัGmก..ที่เฮ็ดG#ให้มีA#น้ำตD#ขอบCmคุณหลายที่เฮ็Gmดให้ฮู้ว่า..มีแต่เหล้าFmท่อนั้นล่ะเป็นยA#า..รักษาแผลD#ใจ..   A#

* | ** | *** |

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# |

Cm Gm | G# A# D# |
Cm Gm | G# A# D# | A# |

*** | *** |

ขอบCmคุณหลายที่เฮ็Gmดให้ฮู้ว่า..มีแต่เหล้าFmท่อนั้นล่ะเป็นยA#า..รักษาแผลD#ใจ..

G# A# | D# |คนขี้เมา - แก่น ธนพล

เนื้อเพลง คนขี้เมา แก่น ธนพล กะย้อนความฮักเฮ็ดให้เฮาเป็นจั่งซี่ เป็นคนบ่ดี เป็นคนขี้เมา กะฮักคักหลาย แต่สุดท้ายก็ต้องเศร้า กะเลยต้องเมา ต้องเข้าผับบาร์ อาจดูง่ายๆในสายตาไผ แต่บ่ได้ง่ายกับไผคือว่า ยามเมาคักๆกะอาจสิมีน้ำตา กะเป็นย้อนว่า มันยังลืมบ่ได้ กะเลยต้องกินเหล้า พอเฮ็ดให้ลืมเขา เป็นคนเทาๆบ่มีไผมาใส่ใจ เช็คอินร้านเหล้า เป็นขี้เหล้าเมามาย บ่มีผู้ใด๋อยากมาหัวซา ขอบคุณเด้อความฮักที่เฮ็ดให้มีน้ำตา ขอบคุณหลายที่เฮ็ดให้ฮู้ว่า มีแต่เหล้าท่อนั้นล่ะเป็นยารักษาแผลใจ ขอบคุณหลายที่เฮ็ดให้ฮู้ว่า มีแต่เหล้าท่อนั้นล่ะเป็นยารักษาแผลใจ