คนไร้ค่า ไม่คู่ควร

  ก้อย กินรี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนไร้ค่า ไม่คู่ควร ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนติดต่องานแสดง: 0968368195, 0954240390

C Em | Am |F | G |

 C  เป็นอะไEmรที่ไร้เหตุผAmล เป็นอะไรที่ดูมืดหม่F   ไปแอบชอบเธGอ คนที่อยู่บนฟ้า C  เป็นมนุษEmย์อยู่บนพื้นดิAmน จะไขว่คว้าให้คนดูหมิ่F   ถูกเหยียดหยGาม ซ้ำเติม ไม่คู่คAmวร

 Dm  ดิ้นรนคร่ำครวญEmหา คิดถึงเธAm Dm  พยายามจะไขว่Emคว้า..ให้ได้เธอมAm   แต่ว่าควาFมรู้สึกของฉัGน..

 C  คงเป็นเพียงสายลมเบGา รู้สึกน้อยเกินไAm   ไม่อาจทำFให้เธอมาสนใจ C  คงเป็นคนไร้ค่Gา ไม่มีน้ำยAm   เธอว่าฉัFนคนนี้ไม่คู่ควร C  ไม่คู่กันกับเขGา ไอ้บ้านนอกคอกนAm   คิดจะปารถนFา นางฟ้GาสูงเกินไปC

G |

 C  คงทำได้Emแค่เพียงแอบมAmอง   แต่อย่าคิดที่จะครอบครFอง   หยุดร่ำร้องG คร่ำครวญไปไม่ถึง C  คงทำใจไEmม่ให้ไฝ่หAmา จากผู้ชายที่มันไร้ค่F   ไร้น้ำยGา ฉันมันไม่คู่ควAm

* | ** |

C | Am |F | G || |

** |

C Em | Am |F G | C |

 C  เป็นมนุษEmย์อยู่บนพื้นดิAmน จะไขว่คว้าให้คนดูหมิ่F   ถูกเหยียดหยGาม ซ้ำเติม ไม่คู่คCวร

C | C |ฟังเพลง - คนไร้ค่า ไม่คู่ควร ก้อย กินรี - YouTube

เนื้อเพลง คนไร้ค่า ไม่คู่ควร ก้อย กินรีเป็นอะไรที่ไร้เหตุผล เป็นอะไรที่ดูมืดหม่น ไปแอบชอบเธอ คนที่อยู่บนฟ้า เป็นมนุษย์อยู่บนพื้นดิน จะไขว่คว้าให้คนดูหมิ่น ถูกเหยียดหยาม ซ้ำเติม ไม่คู่ควร ดิ้นรนคร่ำครวญหา คิดถึงเธอ พยายามจะไขว่คว้าให้ได้เธอมา แต่ว่าความรู้สึกของฉัน คงเป็นเพียงสายลมเบา รู้สึกน้อยเกินไป ไม่อาจทำให้เธอมาสนใจ คงเป็นคนไร้ค่า ไม่มีน้ำยา เธอว่าฉันคนนี้ไม่คู่ควร ไม่คู่กันกับเขา ไอ้บ้านนอกคอกนา คิดจะปารถนา นางฟ้าสูงเกินไป คงทำได้แค่เพียงแอบมอง แต่อย่าคิดที่จะครอบครอง หยุดร่ำร้อง คร่ำครวญไปไม่ถึง คงทำใจไม่ให้ไฝ่หา จากผู้ชายที่มันไร้ค่า ไร้น้ำยา ฉันมันไม่คู่ควร เป็นมนุษย์อยู่บนพื้นดิน จะไขว่คว้าให้คนดูหมิ่น ถูกเหยียดหยาม ซ้ำเติม ไม่คู่ควร