คนที่แพ้

  หมูหวาน สิริทิพย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนที่แพ้ หมูหวาน สิริทิพย์ ราชัน มิวสิค PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง วงโฟรมเรียบเรียง: ตันติกร พวงมาลาติดต่องานแสดง: 0994068444

F C/E | Dm C |
A# Am | Gm C | C |

พยายาFมไปก็แค่Cนั้น  ก็รู้Dmเรี่ยวแรงที่มีCและควาA#มรักที่แสAmนดี ที่มันมีGmคงดีไม่Cพอ

อดทนฝืFนไปก็แค่Cนั้น  เก็บรัDmกในใจที่มีCเพื่อลืA#มเขา และลบAmทุกอย่าง เพื่อลGmบเธอไปจากใจC

ไม่ต้องบอDmก.. ก็พAmอรู้..ให้คบA#กันอยู่ เธอเหนื่F C/Eอยใจก็ฉันเอDmง.. ไม่มีAmอะไรจะสู้A#เขา..ได้เลCย..

คนที่แพ้Fก็ต้อง..ดูแลCตัวเองเหมือDmนเคยไม่มีCอะไรดีขึ้นA#เลย แค่เจ็บAmซ้ำ ๆตอกย้ำGmให้ฉันเสียใจCความเจ็บนี้F ถ้าเป็C/Eนเธอ เธอคงDmเข้าใจใช่ไหCอยากบอกA#เธอ..ว่าเจ็บAmแค่ไหนแต่ทำGmยังไง เธอก็ไม่CมีวันกลับมF

F C/E | Dm C |A# Am | Gm C |

F C/E | Dm C |A# Am | Gm C | F C |

* | ** | ** |

อยากบอกA#เธอ..ว่าเจ็Amบรู้ไหมแต่ทำGmยังไง เธอก็ไม่Cมีวัน..  C    กลับมFา.. .ฟังเพลง - คนที่แพ้ หมูหวาน สิริทิพย์ ราชัน มิวสิค PROJECT - YouTube

เนื้อเพลง คนที่แพ้ หมูหวาน สิริทิพย์ ราชัน มิวสิค PROJECT พยายามไปก็แค่นั้น ก็รู้เรี่ยวแรงที่มี และความรักที่แสนดี ที่มันมีคงดีไม่พอ อดทนฝืนไปก็แค่นั้น เก็บรักในใจที่มี เพื่อลืมเขา และลบทุกอย่าง เพื่อลบเธอไปจากใจ ไม่ต้องบอก ก็พอรู้ ให้คบกันอยู่ เธอเหนื่อยใจ ก็ฉันเอง ไม่มีอะไรจะสู้เขาได้เลย คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนเคย ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แค่เจ็บซ้ำๆตอกย้ำให้ฉันเสียใจ ความเจ็บนี้ ถ้าเป็นเธอ เธอคงเข้าใจใช่ไหม อยากบอกเธอว่าเจ็บแค่ไหน แต่ทำยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมา อยากบอกเธอว่าเจ็บรู้ไหม แต่ทำยังไง เธอก็ไม่มีวัน กลับมา