โคตรรักมึง

ปลายนา ถิ่นอีสาน, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โคตรรักมึง - ปลายนา ถิ่นอีสาน

ไม่ให้หึCง ไม่ให้หวง ไม่ให้ห่วEmงมึง กูทำไม่ได้Amหรอกมึงก็รู้Fว่ากูรักมึGงมากขนาดไหCน..แค่เดินผ่Amานไม่กี่ก้าวเอEmง กูยังกลัFวมึงจะนอกCใจกลัวมึFงไปรักใคGร กูกลัวทำใจไม่ได้C

ที่กูหึCง ที่กูหวง ที่กูห่Emวง กูก็มีเหตุผAmก็กูก็คิFดว่ามึงคือคนGสุดท้ายCของกูก็แค่อยาAmกให้มึงเข้าใEmจ อยากมึงรู้Fสิ่งที่กูทำไปCหมDmดทั้งหัวใจG..กูโคตรรักCมึง

ต้องให้ตะโกDmนลั่นฟ้าบอกมึงกี่ทีว่ากูEmรักต้องให้กูพูFดซ้ำ ๆ กี่ครั้งว่ากูรักGมึง

กูจะไม่ไปไหFน กูจะไม่มีใคGกูจะรัEmกแค่มึงคนAmเดียวถ้ากูDmไม่ตาย กูจะไม่Gเปลี่ยนใจจาCกมึงพูดจFาไม่หวานบาดใจ แต่ว่าหัวใEmจกูมีแค่Amมึงไม่มีหรอกคำDmซึ้ง ๆ ..G  (แต่กูโคตรรักCมึง)

F G | Em Am |Dm G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

ไม่มีหรอกคำDmซึ้ง ๆ ..G  แต่กูโคตรรักCมึง. . . . .โคตรรักมึง - ปลายนา ถิ่นอีสาน