โคตรรักมึง

  ปลายนา ถิ่นอีสาน   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โคตรรักมึง ปลายนา ถิ่นอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋บุรีรัมย์

ไม่ให้หึCง ไม่ให้หวง ไม่ให้ห่วEmงมึง กูทำไม่ได้Amหรอกมึงก็รู้Fว่ากูรักมึGงมากขนาดไหCน..แค่เดินผ่Amานไม่กี่ก้าวเอEmง กูยังกลัFวมึงจะนอกCใจกลัวมึFงไปรักใคGร กูกลัวทำใจไม่ได้C

ที่กูหึCง ที่กูหวง ที่กูห่Emวง กูก็มีเหตุผAmก็กูก็คิFดว่ามึงคือคนGสุดท้ายCของกูก็แค่อยาAmกให้มึงเข้าใEmจ อยากมึงรู้Fสิ่งที่กูทำไปCหมDmดทั้งหัวใจG..กูโคตรรักCมึง

ต้องให้ตะโกDmนลั่นฟ้าบอกมึงกี่ทีว่ากูEmรักต้องให้กูพูFดซ้ำ ๆ กี่ครั้งว่ากูรักGมึง

กูจะไม่ไปไหFน กูจะไม่มีใคGกูจะรัEmกแค่มึงคนAmเดียวถ้ากูDmไม่ตาย กูจะไม่Gเปลี่ยนใจจาCกมึงพูดจFาไม่หวานบาดใจ แต่ว่าหัวใEmจกูมีแค่Amมึงไม่มีหรอกคำDmซึ้ง ๆ ..G  (แต่กูโคตรรักCมึง)

F G | Em Am |Dm G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

ไม่มีหรอกคำDmซึ้ง ๆ ..G  แต่กูโคตรรักCมึง. . . . .ฟังเพลง - โคตรรักมึง ปลายนา ถิ่นอีสาน - YouTube

เนื้อเพลง โคตรรักมึง ปลายนา ถิ่นอีสาน ไม่ให้หึง ไม่ให้หวง ไม่ให้ห่วงมึง กูทำไม่ได้หรอก มึงก็รู้ว่ากูรักมึงมากขนาดไหน แค่เดินผ่านไม่กี่ก้าวเอง กูยังกลัวมึงจะนอกใจ กลัวมึงไปรักใคร กูกลัวทำใจไม่ได้ ที่กูหึง ที่กูหวง ที่กูห่วง กูก็มีเหตุผล ก็กูก็คิดว่ามึงคือคนสุดท้ายของกู ก็แค่อยากให้มึงเข้าใจ อยากมึงรู้สิ่งที่กูทำไป หมดทั้งหัวใจกูโคตรรักมึง ต้องให้ตะโกนลั่นฟ้าบอกมึงกี่ทีว่ากูรัก ต้องให้กูพูดซ้ำๆกี่ครั้งว่ากูรักมึง กูจะไม่ไปไหน กูจะไม่มีใคร กูจะรักแค่มึงคนเดียว ถ้ากูไม่ตาย กูจะไม่เปลี่ยนใจจากมึง พูดจาไม่หวานบาดใจ แต่ว่าหัวใจกูมีแค่มึง ไม่มีหรอกคำซึ้งๆ(แต่กูโคตรรักมึง) ไม่มีหรอกคำซึ้งๆแต่กูโคตรรักมึง