ขั่วไข่

  ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขั่วไข่ ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง/ดนตรี: ไก่ กีตาร์โปรดิวเซอร์: สามกีบโปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0933288649

Em | Em |C D | Em |
Em | Em |C D | Em |

Em | Em |C D | G |
Am | Am |C D | Em | Em |

ตื่นกะสวEmย ขี้ตาบ่ล้าEmเวียกงานบ่สร้าCง ถามหาDตะแนวกิGเลยหย่Emางเข้าไปในครัEmละเห็นยายยืนอยู่C กะเลยฮ้อDงให้ได้ยิG

ยายสะเดิEmด เกือบหัวเลาคว่ำEmกะเลยเว้าซ้ำC..ว่าข่อDยหิวเข่าเด้Gยายจ๋Amาละขั่วไข่ให้แหAmน่ละต้องตายแท้ ๆC คั่นข่อยบ่ได้Dกินข้าG

พอแล้ว ๆAm ยายเลากะหย่างมAmา..แล้วกะบอกข่อยว่Bmา.. เลาขั่วไข่แล้ว ๆEmแต่โอ้ยห่าดับแC | Cนว..       ฝันสลายขั่วไD | Dข่..

ยายข่องขาข่อEmย ไข่มันกะเลยขวั่Emขาข่อยกะเลยบวCม ขั่วไข่Dกะบ่ได้กิGเลยหย่างไปหาแEmม่ สิให้แม่ขั่วใEmห้แม่ตอบทันใดC ละว่าไข่Dเบิดแล้GหนหวยยายหลC | Cาย..กะข่อยอยากกินขั่วไD | Dข่..

กะเฮ็ดไข่ข่อยขวั่Emม ไข่มันขวั่ม ไข่มันขวั่Emกะข่อยสิกินขั่วไC | Dข่..เป็นหยังคึข่องขาข่Em | Emอย..

Em | Em |C D | Em |
Em | Em |C D | Em |

Em | Em |C D | En |

Em | Em |Am | Am |
Em | Em |Am | Am | Em |

จบจ้อEmยความฝันที่มีEmตื่นมาเช้านี่C หิวข้าDวบ่ได้กิGเลยขอCโบกมืออำลCนอนต่อละหD | Dวา..        สอดแจ้งมื้อEm | Emอื่น..

* | ** | ** | *** |

Em | Em |C D | G |
Am | Am |C D | Em | Em |ขั่วไข่ - ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์

เนื้อเพลง ขั่วไข่ ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์ ตื่นกะสวย ขี้ตาบ่ล้าง เวียกงานบ่สร้าง ถามหาตะแนวกิน เลยหย่างเข้าไปในครัว ละเห็นยายยืนอยู่ กะเลยฮ้องให้ได้ยิน ยายสะเดิด เกือบหัวเลาคว่ำ กะเลยเว้าซ้ำว่าข่อยหิวเข่าเด้อ ยายจ๋าละขั่วไข่ให้แหน่ ละต้องตายแท้ๆคั่นข่อยบ่ได้กินข้าว พอแล้วๆยายเลากะหย่างมา แล้วกะบอกข่อยว่า เลาขั่วไข่แล้วๆแต่โอ้ยห่าดับแนว ฝันสลายขั่วไข่ ยายข่องขาข่อย ไข่มันกะเลยขวั่ม ขาข่อยกะเลยบวม ขั่วไข่กะบ่ได้กิน เลยหย่างไปหาแม่ สิให้แม่ขั่วให้ แม่ตอบทันใด ละว่าไข่เบิดแล้ว หนหวยยายหลาย กะข่อยอยากกินขั่วไข่ กะเฮ็ดไข่ข่อยขวั่ม ไข่มันขวั่ม ไข่มันขวั่ม กะข่อยสิกินขั่วไข่ เป็นหยังคึข่องขาข่อย จบจ้อยความฝันที่มี ตื่นมาเช้านี่ หิวข้าวบ่ได้กิน เลยขอโบกมืออำลา นอนต่อละหวา สอดแจ้งมื้ออื่น