รักแท้

  Labanoon   สตริง   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักแท้ LABANOON ลาบานูน
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์ทำนอง: เมธี อรุณ, ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์เรียบเรียง: ลาบานูน, ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์สังกัดค่าย: Music bugs

Em | D |Em | Em |

คงไม่ผิดอะไEmร.. เข้าใจD..ใครก็ต้องอยากเจGอ.. สิ่งดีBไม่โทษเธอถ้าในAmวันนี้.. B    ต้องการที่จะEm | Emไป..

มีแค่ใจดวงเดีEmยว.. ให้เธDแค่ความรักและควGาม.. ห่วงใยBเขาคงมีให้มากAmกว่าใจ.. B    ฉันมีให้ไม่Em | Emพอ

มันมีที่ต่ำDที่สูง ต้องเข้าGใจไม่มีประโยDชน์ จะรั้ง จะฝืGนเธอเอาไว้จะอย่างไรB ก็ต้องยอมรัBบ..

มีแค่เพียงรักแEmท้ ก็คงต้องแพ้Amไปให้ไปเทียบกับใคDร ก็ไม่มีค่Gถูกแล้Cว..ที่เธอร่ำลAmมันก็ต้องเป็นไปB..อย่างนั้B | Bน..

อยากให้คน ๆ นั้Emน.. รักเธDให้เธอได้ดั่งGใจ.. เธอฝัBเพราะฉันไม่โชคดีAmอย่างนั้น..B    ฉันเลยไม่มีEm | Emใคร

* | ** |

อยากจะมีรักแEmท้  ถึงแม้ต้องช้ำAmใจฉันยังคงห่วงDใย แม้เธอไม่ย้อGนมาจากนี้C ให้เธอรู้ว่Amา.. แม้เธอนั้นจะอBยู่..กับใคBร..ฉันก็ยังรักเธอ

Em | Am |D | G |
C | Am |B | B |

** |

อยากจะมีรักแEmท้  ถึงแม้ต้องช้ำAmใจฉันยังคงห่วงDใย แม้เธอไม่ย้อGนมาจากนี้C ให้เธอรู้ว่Amา.. แม้เธอนั้นจะอBยู่..กับใB | Bคร..ฉันก็ยังรักเEm | Emธอฉันก็ยังรักเEm | Emธอ..ฉันก็ยังรักเธอ.. Em7ฟังเพลง - รักแท้ LABANOON ลาบานูน - YouTube

เนื้อเพลง รักแท้ LABANOON ลาบานูน คงไม่ผิดอะไร เข้าใจ ใครก็ต้องอยากเจอ สิ่งดี ไม่โทษเธอถ้าในวันนี้ ต้องการที่จะไป มีแค่ใจดวงเดียว ให้เธอ แค่ความรักและความ ห่วงใย เขาคงมีให้มากกว่าใจ ฉันมีให้ไม่พอ มันมีที่ต่ำที่สูง ต้องเข้าใจ ไม่มีประโยชน์ จะรั้ง จะฝืนเธอเอาไว้ จะอย่างไร ก็ต้องยอมรับ มีแค่เพียงรักแท้ ก็คงต้องแพ้ไป ให้ไปเทียบกับใคร ก็ไม่มีค่า ถูกแล้วที่เธอร่ำลา มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น อยากให้คนๆนั้น รักเธอ ให้เธอได้ดั่งใจ เธอฝัน เพราะฉันไม่โชคดีอย่างนั้น ฉันเลยไม่มีใคร อยากจะมีรักแท้ ถึงแม้ต้องช้ำใจ ฉันยังคงห่วงใย แม้เธอไม่ย้อนมา จากนี้ ให้เธอรู้ว่า แม้เธอนั้นจะอยู่กับใคร ฉันก็ยังรักเธอ อยากจะมีรักแท้ ถึงแม้ต้องช้ำใจ ฉันยังคงห่วงใย แม้เธอไม่ย้อนมา จากนี้ ให้เธอรู้ว่า แม้เธอนั้นจะอยู่กับใคร ฉันก็ยังรักเธอ ฉันก็ยังรักเธอ ฉันก็ยังรักเธอ