แหลงรักภาษากู

  เดช อิสระ   โนเบิ้ล   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แหลงรักภาษากู โนเบิ้ล Feat.เดช อิสระ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธริษฐ์ คชภูมิเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

C# | Fm |A#m | G# |

F# | Fm A#m |D#m G# | C# |

คำC#ว่ารักภาษาG#กู.. มันF#คงไม่น่าฟัC#ไม่ได้A#mเหมือนรักภาษFmากลาง ฟัF#งแล้วมันโดนใจG#แหลC#งเหมือนกู มึงไม่G#ชอบ  มึงF#ว่ามันเชยไปC#ไม่เหมือA#mนแหลงกลาง ฟังเข้Fmาใจง่ายพาF#ไปไหน ไม่อายG#คน

ต่อให้คำA#mที่กูแหลงไป..มันFmออกมาจากใจมึงF#ก็ไม่รับฟังC#กันบอกว่ารัA#mก รักมึงกี่ที กูFmก็แพ้มันแล้วคนD#mอย่างกูนั้น..จะทำไหรG#ได้

พ่อแม่กูสอC#นมาให้พูดแบบนี้Fmหรือมึงมองว่าไม่F#ดี ฟังขัดหูG# ดูขัดใจกูผิดกันเห้C#อ ก็แค่กูนั้นแหลงFmใต้หรือมึงมองว่าหยาF#บคาย ไม่ทันG#สมัยฟังแล้F#วไม่เข้าใจG#..(เหมือนแหลง(C#)กลาง)

C# G# | F# C# |
A#m Fm | F# | G# |

* | ** | ** |

C# | Fm |A#m | G# |C# |แหลงรักภาษากู - โนเบิ้ล Feat.เดช อิสระ

เนื้อเพลง แหลงรักภาษากู โนเบิ้ล Feat.เดช อิสระ คำว่ารักภาษากู มันคงไม่น่าฟัง ไม่ได้เหมือนรักภาษากลาง ฟังแล้วมันโดนใจ แหลงเหมือนกู มึงไม่ชอบ มึงว่ามันเชยไป ไม่เหมือนแหลงกลาง ฟังเข้าใจง่าย พาไปไหน ไม่อายคน ต่อให้คำที่กูแหลงไปมันออกมาจากใจ มึงก็ไม่รับฟังกัน บอกว่ารัก รักมึงกี่ที กูก็แพ้มัน แล้วคนอย่างกูนั้นจะทำไหรได้ พ่อแม่กูสอนมาให้พูดแบบนี้ หรือมึงมองว่าไม่ดี ฟังขัดหู ดูขัดใจ กูผิดกันเห้อ ก็แค่กูนั้นแหลงใต้ หรือมึงมองว่าหยาบคาย ไม่ทันสมัย ฟังแล้วไม่เข้าใจ(เหมือนแหลงกลาง)