เลิกหลอกตัวเอง

  Poom Poom   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลิกหลอกตัวเอง Poom Poom
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: เชษฐา ตะเคียนเกลี้ยงโปรดิวเซอร์: เชษฐา ตะเคียนเกลี้ยง, นาราภัทร งดงามสังกัดค่าย: Nara Studioติดต่องานแสดง: 0632564469

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |A |

   เบื่อกับAอาการที่ต้องหลอกตัวเองว่าเขC#mารักเรา   ชอบคิF#mดไปเองว่าเขารักเราจนหมDด..หัวEใจ   ถ้าเF#mขารัก เขาจะทิ้งเราไปเพื่C#mออะไร   ตื่นได้แล้Bmว เลิกหลอDกตัวเองสักทีE

มัวแต่นั่งคิดถึDงเขาอยู่ได้ ร้องไห้C#mให้ใครเขาดูมันไม่มีBmประโยชน์ พอแล้Dวไม่เอาน้ำตE

เลิกหลอกตัวเองสักทีA เลิกคิดว่ายังมีเขC#mอยู่ตรงนี้มีเพียงแค่เรBmา.. คนเดีEยวเลิกหลอกว่าเขายังรัDก ยอมรับความจริงสักทีC#mต่อไปนี้มันคงไม่มีBm..(อีกแล้Eว เลิกหลอกตัวเองสักทีA)

D | C#m |Bm D | E |

* | ** | ** |

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |A |เลิกหลอกตัวเอง Poom Poom

เนื้อเพลง เลิกหลอกตัวเอง Poom Poom เบื่อกับอาการที่ต้องหลอกตัวเองว่าเขารักเรา ชอบคิดไปเองว่าเขารักเราจนหมดหัวใจ ถ้าเขารัก เขาจะทิ้งเราไปเพื่ออะไร ตื่นได้แล้ว เลิกหลอกตัวเองสักที มัวแต่นั่งคิดถึงเขาอยู่ได้ ร้องไห้ให้ใครเขาดู มันไม่มีประโยชน์ พอแล้วไม่เอาน้ำตา เลิกหลอกตัวเองสักที เลิกคิดว่ายังมีเขา อยู่ตรงนี้มีเพียงแค่เรา คนเดียว เลิกหลอกว่าเขายังรัก ยอมรับความจริงสักที ต่อไปนี้มันคงไม่มี(อีกแล้ว เลิกหลอกตัวเองสักที)