ไม่ใช่ที่ของฉัน

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ใช่ที่ของฉัน กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรชัย สังเมียนเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ

C | G |Am | G |

 C  มันก็เนิ่นนาน..ที่เรGารักกัน   แต่ที่เราคิAmดเราหวัง มันGไม่เป็นดั่งหวัFง..

 C  ไม่เคยโทษเธอ เพราะเธGอนั้นดีทุกอย่าง   คงเป็นฉัAmน.. ที่ไม่Gคู่ควรกับเธFอ..

 Am  ลำบากใจมากไหม..  Em   เธอหนักใจบ้างไหม..ที่อยู่Fกันไปแล้วมัFmน..ไม่มีGอะไรดีขึ้นมา..โGว.. .

ขอบใจนCะที่เธอให้ใจGขอบใจนAmะที่ทำ..เพื่อฉันEmทุกอย่างแต่เราFเดินมาสุดEmทาง คงเดินFต่อไปไม่ไหGเมื่อยิ่งยื้อCยิ่งรั้ง สองเราGยิ่งเหนื่อยแม้รักAmแค่ไหน ก็คงEmต้องปล่อยส่วนตัFวฉันคงต้อEmงไปเพราะที่Fตรงนี้..มันไม่Gใช่ที่ของฉัC (G)น..

 F  แม้ว่าฉันนั้นจะรักเธอEmสักเพียงใด   แต่คงFต้องไป..  Fm    พื่อทางที่ดีG..   ของเราทั้งสองคน..

Am AmM7 | Am7 F G |
Am AmM7 | Am7 F G |

C G | Am Em |F C | F G |

* | ** | ** |

เพราะที่Fตรงนี้..มันไม่Gใช่ที่ของCฉัน..ไม่ใช่ที่ของฉัน - กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ไม่ใช่ที่ของฉัน กล้วย แสตมป์ มันก็เนิ่นนาน ที่เรารักกัน แต่ที่เราคิดเราหวัง มันไม่เป็นดั่งหวัง ไม่เคยโทษเธอ เพราะเธอนั้นดีทุกอย่าง คงเป็นฉัน ที่ไม่คู่ควรกับเธอ ลำบากใจมากไหม เธอหนักใจบ้างไหม ที่อยู่กันไปแล้วมัน ไม่มีอะไรดีขึ้นมา โว ขอบใจนะที่เธอให้ใจ ขอบใจนะที่ทำ เพื่อฉันทุกอย่าง แต่เราเดินมาสุดทาง คงเดินต่อไปไม่ไหว เมื่อยิ่งยื้อยิ่งรั้ง สองเรายิ่งเหนื่อย แม้รักแค่ไหน ก็คงต้องปล่อย ส่วนตัวฉันคงต้องไป เพราะที่ตรงนี้ มันไม่ใช่ที่ของฉัน แม้ว่าฉันนั้นจะรักเธอสักเพียงใด แต่คงต้องไป พื่อทางที่ดี ของเราทั้งสองคน เพราะที่ตรงนี้ มันไม่ใช่ที่ของฉัน