นิโคติน (nicotine)

  Mirrr   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นิโคติน nicotine Mirrr เมอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Letach Ketsookเรียบเรียง: Mirrrโปรดิวเซอร์: Machinaสังกัดค่าย: Macrowaveติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

อยู่ในทุกช่วCmaj7งเวลา.. อยู่ในทุกครAmาที่เธอเหงาใจ..อยู่เป็นเพื่อนคอFยปลอบ.. ทุกยามEmเมื่อเธอหวั่นไหวไม่เคยDmจะไปไหนไกลเกินเอื้อมมืG

อยู่ในทุกวัCmaj7นเดิม ๆ .. ไม่เคยได้เพิ่มเติAmมอะไรไปกว่านี้แค่ได้อยู่คอยมอบควFามรู้สึกดี..  Emได้เท่านี้Dm แต่ไม่เป็นไรG

เมื่อไหร่ที่เธCmaj7อผิดหวัง ฉันจะปลอบโยAmนหัวใจจะกี่แผลที่เธอเจFอ ฉันจะเยียวEmยาให้หายแม้จะรู้Dmในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งGกัน

แค่ได้ดูแCmaj7ลตอนเธอเหงา ซบลงตรงนี้Amข้าง ๆ ฉันและเธอไม่ต้องฝืนFอีกต่อไป ถ้าเธอเอEmงยืนไม่ไหวหลับลงตรงนี้Dmฉันจะไม่จากไปไหนGไกลขอแค่เธอหายดี

Cmaj7 | Cmaj7 | Am | Am |
F | Em |Dm | G |

แม้Cmaj7ว่าเธอไม่สนใจ และแม้เธอไม่เคยเห็นแม้Amว่าฉันจะเป็นแค่เพียงคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่านแต่ขอFให้เธอได้รับรู้ แม้จะอีกEmนานแสนนานสักเท่าไหDmร่ โปรดจงให้ฉันGเข้าไป แค่เธอเชื่อใจ

* | ** |

Cmaj7 | Cmaj7 | Am | Am |
F | Em |Dm | G |คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) Mirrr เมอร์

เนื้อเพลง นิโคติน nicotine Mirrr เมอร์ อยู่ในทุกช่วงเวลา อยู่ในทุกคราที่เธอเหงาใจ อยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบ ทุกยามเมื่อเธอหวั่นไหว ไม่เคยจะไปไหนไกลเกินเอื้อมมือ อยู่ในทุกวันเดิมๆ ไม่เคยได้เพิ่มเติมอะไรไปกว่านี้ แค่ได้อยู่คอยมอบความรู้สึกดี ได้เท่านี้ แต่ไม่เป็นไร เมื่อไหร่ที่เธอผิดหวัง ฉันจะปลอบโยนหัวใจ จะกี่แผลที่เธอเจอ ฉันจะเยียวยาให้หาย แม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกัน แค่ได้ดูแลตอนเธอเหงา ซบลงตรงนี้ข้างๆฉัน และเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไป ถ้าเธอเองยืนไม่ไหว หลับลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกล ขอแค่เธอหายดี แม้ว่าเธอไม่สนใจ และแม้เธอไม่เคยเห็น แม้ว่าฉันจะเป็นแค่เพียงคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่าน แต่ขอให้เธอได้รับรู้ แม้จะอีกนานแสนนาน สักเท่าไหร่ โปรดจงให้ฉันเข้าไป แค่เธอเชื่อใจ