มดเบื่อ

หนุ่มสกล, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มดเบื่อ - หนุ่มสกล

C D | G Em |Am D | G D7 |

   ก็หวานกับเธอมานาGน.. นาDนเสียจนมดเEm Dบื่อ   ก็อยู่กับเธอนานเหลืGอ.. เขี้Dยวเสือเลยไม่Em Gมี   ก็อยู่กันมาหลายปีC.. ไม่มีD7 ไม่มีจริง G Emๆ ..   ไอ้เรื่อง ผู้หญิง ผู้หญิAmง..ยิงเรืD7อเสือสางไม่เอG Dา..

   ก็รักแต่เธอคนเดีGยว.. แลDเหลียวใครไม่เEm Dคย   ให้เชื่อเถอะแม่คุณเอ๋Gย.. ไม่เคDย พี่กินแต่เEm G7หล้า   เย็นหลับ กลับเช้Cา เพราะเมDาพี่ยังไม่ฟื้G Em   ก็คุยเรื่องงานทั้งคืAmน.. ตื่นมD7ายังค้างอยู่เลG

เมียกBmง.. เมียเก็บ เมียเด็ก เมียวสEmาวไม่เคยเลยสักครAmาว.. ไม่เอDา ไม่เอา ไม่เคGหนึ่งเดีBmยว.. เหี่ยวย่น ขุ่นข้นสเบEmน้องโอ๋ น้องเอAmย.. ใครเลยDเท่าเทียบขวัญตGเชื่อเหBmอะ.. เชื่อเหอะ เชื่อพี่เถอะหนEmก็มีเพียงน้องยAmา.. บูชาDเกินค่าสิ่งใG Dด..

   กินอยู่ด้วยกันนานนGม.. ผมDก็เริ่มจะหEm Dงอก   ไอ้จะไปนึกไปชอGบ.. บอกDได้เลยเนื้อกEm G7ลอย   ก็วัยมันถดมันถอCย.. เมียนDง เมียน้อย อย่าห่G Emวง   เชื่อใจเถอะแม่พุ่มพAmวง.. อย่าห่DวงไปเลยคนดีG

   ก็อยู่กับเธอมานาGน.. นาDนเสียตาลหมดEm Dต้น   หมดแรง ไปซุก ไปซGน.. หมDดแล้วไฟไม่Em G7มี   ก็อยู่กับงานเป็นปีC.. ส่งเมีDย ใช้หนี้ค่าเหG Emล้า   จะเอายังไงก็เอAmา.. เย็นหลัD7บ กลับเช้า ตามGเคย  D

G D | Em D |G D | Em G |
C D | G Em |Am D | G |

* |

   ก็หวานกับเธอมานาGน.. นาDนเสียจนมดเEm Dบื่อ   ก็อยู่กับเธอนานเหลืGอ.. เขี้Dยวเสือเลยไม่Em Gมี   ก็อยู่กันมาหลายปีC.. ไม่มีD7 ไม่มีจริง G Emๆ ..   ไอ้เรื่อง ผู้หญิง ผู้หญิAmง..ยิงเรืD7อเสือสางไม่เอG Emา..

ไอ้เรื่อง ผู้หญิง ผู้หญิAmง..ยิงเรือD7เสือสางไม่เอGมดเบื่อ - หนุ่มสกล