มื้อน้องเบิดฮัก

  แก่น ธนพล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มื้อน้องเบิดฮัก แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุญถม อินทองสุขเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น

F C | Dm |Gm C | F | C |

เป็นตาซังคัFก ยามหัวใจCเจ้าเบิดฮักอ้Dm Cายมาส่างเป็นฮ้Fาย..แท้น้อCหัวใจGmผู้สาว   Cบ่เหลือบ่อนดีF  บ่มีCหม่องเป็นตาDmเอาเจ้าบอกว่าเซา ๆGm ๆ บอกให้เฮาเลิกCกัน

เป็นตาซังแFท้ ฮอดบ่แคCร์ ความเก่า ความDmหลัง   Cหัวใจอ้ายFพัง บ่เหลือเCศษความสำGmคัญ.. Cยามพ้อคนใหFม่ น้องก็ถิ่มอ้าCยแบบกะทันหัDmอกหักตั้งหลักบ่ทัGmน จนกลั้Cนน้ำตาFบ่ไหว..    C

เจ็บคักแท้ ๆA# .. ใจแหCม..ปานถืกฟ้าFฝ่ากองไฟตรงA#หน้า แล้วพCาหัวใจเข้าFไปคือจั่งมีดDmกรีด กรีดDตรงกลางหัวGmใจแล้วเอาน้ำกรดเทใFส่ สิเจ็บส่ำใด๋น้องCว่า..

เป็นตาซังคัFก แต่หัวใจCยังฮักคือDmเก่า.. CกะลองคิดFเอา..ว่าอ้าCยสิเจ็บGmบ่หนา.. Cมื้อน้องเบิดฮัFก แต่ว่าอ้าCยยังฮักท่อฟ้Dmเจ้ามีแฟนใหม่ไปหน้Gmส่วนอ้ายนี้หนCา..มันชาเบิดFใจ.. C

A# C | F |A# C | F |
Dm | Gm |F | C |

* | ** |

มื้อน้องเบิดฮัFก แต่ว่าอ้าCยยังฮักท่อฟ้Dmเจ้ามีแฟนใหม่ไปหน้Gmส่วนอ้ายนี้หนCา..เจ็บแท้หัวFใจ..   F

Dm | Gm |F | C |F |มื้อน้องเบิดฮัก - แก่น ธนพล

เนื้อเพลง มื้อน้องเบิดฮัก แก่น ธนพล เป็นตาซังคัก ยามหัวใจเจ้าเบิดฮักอ้าย มาส่างเป็นฮ้ายแท้น้อหัวใจผู้สาว บ่เหลือบ่อนดี บ่มีหม่องเป็นตาเอา เจ้าบอกว่าเซาๆๆบอกให้เฮาเลิกกัน เป็นตาซังแท้ ฮอดบ่แคร์ ความเก่า ความหลัง หัวใจอ้ายพัง บ่เหลือเศษความสำคัญ ยามพ้อคนใหม่ น้องก็ถิ่มอ้ายแบบกะทันหัน อกหักตั้งหลักบ่ทัน จนกลั้นน้ำตาบ่ไหว เจ็บคักแท้ๆใจแหมปานถืกฟ้าฝ่า กองไฟตรงหน้า แล้วพาหัวใจเข้าไป คือจั่งมีดกรีด กรีดตรงกลางหัวใจ แล้วเอาน้ำกรดเทใส่ สิเจ็บส่ำใด๋น้องว่า เป็นตาซังคัก แต่หัวใจยังฮักคือเก่า กะลองคิดเอาว่าอ้ายสิเจ็บบ่หนา มื้อน้องเบิดฮัก แต่ว่าอ้ายยังฮักท่อฟ้า เจ้ามีแฟนใหม่ไปหน้า ส่วนอ้ายนี้หนามันชาเบิดใจ มื้อน้องเบิดฮัก แต่ว่าอ้ายยังฮักท่อฟ้า เจ้ามีแฟนใหม่ไปหน้า ส่วนอ้ายนี้หนาเจ็บแท้หัวใจ