คำขอของคนสิตาย

นะนุ่น, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำขอของคนสิตาย - นะนุ่น

น้องสิบ่Cงี่เง่า สิบ่เอาDแต่ใจสิบ่โทBmรจิกอ้าย ตอนอ้ายอยู่Emกับหมู่เฮ็ดจังใด๋Cกะได้ให้อ้ายอD Bยู่..อยู่ฮักน้องคือEmเก่า..

Em | Bm |C D | G |
Am D | Bm Em |C D | Em |

เป็นคำEmขอ.. คำขอBmของคนสิตายตอAmนน้องฮู้ว่าอ้าDยสิไปกับเขGา..ความเหงAmาเข้ามาแทรกใจDเกือBmบสิตายย้อนโรคEmซึมเศร้าหัวใจCมันเป็นเหงา ๆ ตอนอ้ายมาเว้Dา..ว่าให้BเฮาเลิกกันEmสา..

 Am  ใจสั่นเฮ็ดอิหยังบ่ถืก   ป่านว่าถืBmกเอามีดมากรีดหน้า   อาการCป่านคนเป็นบ้า กลั่นน้ำตาDบ่ไหว..  D

น้องสิบ่Cงี่เง่า สิบ่เอาDแต่ใจสิบ่โทBmรจิกอ้าย ตอนอ้ายอยู่Emกับหมู่เฮ็ดจังใด๋Cกะได้ให้อ้ายอDยู่..อยู่ฮักน้องคือGเก่า..ขอให้ถอนCคำเว้า เฮาเลิกDกันสาแล้วให้อ้าBmยกลับมาฮักกันEmคือเก่าขอให้ถืCอว่าเป็นคำเว้Dา..ของคEmนสิตาย.. D

Em D | C |Em D | C | D |

ยอมรับAmว่าเคยปากหมาเคยไล่ เคยด่Bmา ด่าอ้ายเป็นคEmนบ่ดีปากร้าCยแต่ใจนี้ตี้ น้องเว้าอิหลีD..มัBนยังฮักอ้าEmยอยู่..

* | ** |

ขอให้ถอนCคำเว้า เฮาเลิกDกันสาแล้วให้อ้าBmยกลับมาฮักกันEmคือเก่าขอให้ถืCอว่าเป็นคำเว้D Bา..ของคนกำลังสิตาย..

Em | D | C D | Em |คำขอของคนสิตาย - นะนุ่น