คำขอของคนสิตาย

  นะนุ่น   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำขอของคนสิตาย นะนุ่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตาร์ฅน บ.ดอนเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: KTPติดต่องานแสดง: 0833579455, 0882940736

น้องสิบ่Cงี่เง่า สิบ่เอาDแต่ใจสิบ่โทBmรจิกอ้าย ตอนอ้ายอยู่Emกับหมู่เฮ็ดจังใด๋Cกะได้ให้อ้ายอD Bยู่..อยู่ฮักน้องคือEmเก่า..

Em | Bm |C D | G |
Am D | Bm Em |C D | Em |

เป็นคำEmขอ.. คำขอBmของคนสิตายตอAmนน้องฮู้ว่าอ้าDยสิไปกับเขGา..ความเหงAmาเข้ามาแทรกใจDเกือBmบสิตายย้อนโรคEmซึมเศร้าหัวใจCมันเป็นเหงา ๆ ตอนอ้ายมาเว้Dา..ว่าให้BเฮาเลิกกันEmสา..

 Am  ใจสั่นเฮ็ดอิหยังบ่ถืก   ป่านว่าถืBmกเอามีดมากรีดหน้า   อาการCป่านคนเป็นบ้า กลั่นน้ำตาDบ่ไหว..  D

น้องสิบ่Cงี่เง่า สิบ่เอาDแต่ใจสิบ่โทBmรจิกอ้าย ตอนอ้ายอยู่Emกับหมู่เฮ็ดจังใด๋Cกะได้ให้อ้ายอDยู่..อยู่ฮักน้องคือGเก่า..ขอให้ถอนCคำเว้า เฮาเลิกDกันสาแล้วให้อ้าBmยกลับมาฮักกันEmคือเก่าขอให้ถืCอว่าเป็นคำเว้Dา..ของคEmนสิตาย.. D

Em D | C |Em D | C | D |

ยอมรับAmว่าเคยปากหมาเคยไล่ เคยด่Bmา ด่าอ้ายเป็นคEmนบ่ดีปากร้าCยแต่ใจนี้ตี้ น้องเว้าอิหลีD..มัBนยังฮักอ้าEmยอยู่..

* | ** |

ขอให้ถอนCคำเว้า เฮาเลิกDกันสาแล้วให้อ้าBmยกลับมาฮักกันEmคือเก่าขอให้ถืCอว่าเป็นคำเว้D Bา..ของคนกำลังสิตาย..

Em | D | C D | Em |คำขอของคนสิตาย - นะนุ่น

เนื้อเพลง คำขอของคนสิตาย นะนุ่น น้องสิบ่งี่เง่า สิบ่เอาแต่ใจ สิบ่โทรจิกอ้าย ตอนอ้ายอยู่กับหมู่ เฮ็ดจังใด๋กะได้ให้อ้ายอยู่ อยู่ฮักน้องคือเก่า เป็นคำขอ คำขอของคนสิตาย ตอนน้องฮู้ว่าอ้ายสิไปกับเขา ความเหงาเข้ามาแทรกใจ เกือบสิตายย้อนโรคซึมเศร้า หัวใจมันเป็นเหงาๆตอนอ้ายมาเว้า ว่าให้เฮาเลิกกันสา ใจสั่นเฮ็ดอิหยังบ่ถืก ป่านว่าถืกเอามีดมากรีดหน้า อาการป่านคนเป็นบ้า กลั่นน้ำตาบ่ไหว น้องสิบ่งี่เง่า สิบ่เอาแต่ใจ สิบ่โทรจิกอ้าย ตอนอ้ายอยู่กับหมู่ เฮ็ดจังใด๋กะได้ให้อ้ายอยู่อยู่ฮักน้องคือเก่า ขอให้ถอนคำเว้า เฮาเลิกกันสา แล้วให้อ้ายกลับมาฮักกันคือเก่า ขอให้ถือว่าเป็นคำเว้าของคนสิตาย ยอมรับว่าเคยปากหมา เคยไล่ เคยด่า ด่าอ้ายเป็นคนบ่ดี ปากร้ายแต่ใจนี้ตี้ น้องเว้าอิหลี มันยังฮักอ้ายอยู่ ขอให้ถอนคำเว้า เฮาเลิกกันสา แล้วให้อ้ายกลับมาฮักกันคือเก่า ขอให้ถือว่าเป็นคำเว้า ของคนกำลังสิตาย