ยอมตัดใจ

  นารา วาซาบิ   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยอมตัดใจ นารา วาซาบิ nara wazabi
เนื้อร้อง/ทำนอง: แบงค์ วงลูกเขือเรียบเรียง: Note Studioติดต่องานแสดง: 0632564469

C | Am |Dm | G |

ยังเจ็บอยู่ตรCงนี้  ยังคงอยู่ที่Amเก่าจดจำเรื่องDmราว..สองเรGาที่เคยรักCกันแต่ความรัDmกก็คือการยอม ยอมEmปล่อยเธอไปจากAmฉันแม้Dmว่าเธอเป็นคนGสำคัญของหัวCใจ

ก็ไม่อยาDmกให้เธอจากไปแต่ต้องทำใจEmยอมรับความเป็นจAmริงว่าตัวฉัFนนั้นต้องโดนทิ้ง เพราะเธอGมีคนใหม่

ยอมตัดใจFให้เธอรักเขGา รักของเรEmาต้องอวสาAmความรัDmกที่สร้างมานGาน ถึงคราวจบลงCวันนี้ยินยอมให้เธFอได้เจอคนใหGม่ดีกว่าเจ็บใจEmซ้ำ ๆ อย่างนี้AmความรัDmกของเราวันนี้G เห็นทีต้องจC

F G | Em Am |F G | C |
F G | Em Am |F G | C G |

คือคCงต้องทรมาEmนกับเหตุการณ์ครั้Amงนี้เธอCมีความสุขดีEmเมื่อไม่มีฉัAmส่งเธFอได้เพียงเท่านี้G ขอให้เขEmาพาเธอไปถึงAmฝั่งฝันฉันยอFมปล่อยเธอแล้วกัน ไม่ขวางทางเธGอ..

* | * |

ความรัFกของเราวันนี้G เห็นทีต้องจC | Cบ.. . . . . .ฟังเพลง - ยอมตัดใจ นาราวาซาบิ narawazabi - YouTube

เนื้อเพลง ยอมตัดใจ นารา วาซาบิ nara wazabiยังเจ็บอยู่ตรงนี้ ยังคงอยู่ที่เก่า จดจำเรื่องราวสองเราที่เคยรักกัน แต่ความรักก็คือการยอม ยอมปล่อยเธอไปจากฉัน แม้ว่าเธอเป็นคนสำคัญของหัวใจ ก็ไม่อยากให้เธอจากไป แต่ต้องทำใจยอมรับความเป็นจริง ว่าตัวฉันนั้นต้องโดนทิ้ง เพราะเธอมีคนใหม่ ยอมตัดใจให้เธอรักเขา รักของเราต้องอวสาน ความรักที่สร้างมานาน ถึงคราวจบลงวันนี้ ยินยอมให้เธอได้เจอคนใหม่ ดีกว่าเจ็บใจซ้ำๆอย่างนี้ ความรักของเราวันนี้ เห็นทีต้องจบ คือคงต้องทรมานกับเหตุการณ์ครั้งนี้ เธอมีความสุขดีเมื่อไม่มีฉัน ส่งเธอได้เพียงเท่านี้ ขอให้เขาพาเธอไปถึงฝั่งฝัน ฉันยอมปล่อยเธอแล้วกัน ไม่ขวางทางเธอ ความรักของเราวันนี้ เห็นทีต้องจบ