กอด

  วงนาวี   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กอด Navy วงนาวี
เนื้อร้อง/ทำนอง: กัดดาฟี เอียดหัดเรียบเรียง: Artsevenmusic, กัส วง นาวีโปรดิวเซอร์: Artsevenmusic

Cm | G# |D# | A# |

จบลงแล้Cmวคำว่ารักของเราที่ยื้อG#กันมานานไม่มีแล้D#วสิ่งที่ฝันที่วาดเอาไว้A#ต่างก็รู้Cmดี สุดท้ายว่ามันจะลงG#เอยเช่นไรแต่ด้วยสองFmใจ..เราสองG#คน.. A#  มันผูกพัCmน..

ที่ตรงนั้D#นที่ของเรา ในห้องนั้Fmนที่สองเราเคยกอGmดกัน.. ฉันไม่ลืG#ม..วันพรุ่งนี้Cmฉันไม่มีเธอ และต่อไปนี้A#จะไม่มีเรา..อีกแล้G#ว.. โว้..A#

กอD#ดฉันได้ไหม กอA#ดกันครั้งสุดท้Cmาย..ก่อนพรุ่งนี้G#จะไม่มีคำA#ว่าเรากอD#ดฉันเถิดหนา ได้A#โปรดนะที่รัCmก..แค่ครั้งG#เดียวก่อนที่เราแค่ครั้Fmงเดียวก่อนที่เราA#จะบอกลา..

Cm | G# |D# | A# |

สิ่งที่เธCmอทำให้ฉัน กี่ครั้งที่เธอต้อG#งทนฝืน..ก็เพราะรักFmเรา.. เราสองG#คน.. A#  มันผูกพัCmน..

* | ** |

Fm | Gm |G# | A# |
Fm | Gm |G# | Fm |G# | A# |

** |

Cm | G# |D# | A# |คอร์ดเพลง กอด Navy วงนาวี

เนื้อเพลง กอด Navy วงนาวี จบลงแล้วคำว่ารักของเราที่ยื้อกันมานาน ไม่มีแล้วสิ่งที่ฝันที่วาดเอาไว้ ต่างก็รู้ดี สุดท้ายว่ามันจะลงเอยเช่นไร แต่ด้วยสองใจ เราสองคน มันผูกพัน ที่ตรงนั้นที่ของเรา ในห้องนั้นที่สองเรา เคยกอดกัน ฉันไม่ลืม วันพรุ่งนี้ฉันไม่มีเธอ และต่อไปนี้จะไม่มีเรา อีกแล้ว โว้ กอดฉันได้ไหม กอดกันครั้งสุดท้าย ก่อนพรุ่งนี้จะไม่มีคำว่าเรา กอดฉันเถิดหนา ได้โปรดนะที่รัก แค่ครั้งเดียวก่อนที่เรา แค่ครั้งเดียวก่อนที่เราจะบอกลา สิ่งที่เธอทำให้ฉัน กี่ครั้งที่เธอต้องทนฝืน ก็เพราะรักเรา เราสองคน มันผูกพัน