เนื้อคู่

  ลำเพลิน วงศกร   ลูกทุ่ง   อีสาน   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เนื้อคู่ ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตี๋ นิติพนเรียบเรียง: แซ็ค หลานยายแหม่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C | Em |Am | F G |
C | Em |Am | F | G |

มีแต่เจ้C | Emา..            หมดทั้งหัAm | Gวใจหมดทั้งชีวิFตที่มอบให้ และสุดท้Emายสิเป็นจั่งใด๋อ้ายกะยัFงยืนยันคำเก่G

เพียงสองCเฮา..  Em          จับมือฮ่วมกันAmหย่าง..Gแม้เส้นทางฝัFนเต็มด้วยขวากหนามอ้ายก็พร้อEmมจะเข้าไปถาง อ้ายสิขFอดูแลเจ้าได้บ่G

อยากสิขอจับมือใส่แหวCนนิ้วนางข้างซ้าEmขอมัดจำเอาไว้Amก่อนแหน่ ได้บ่Em..อยากสิขอเจ้ามาเป็นคู่Fครองอยากสิขอเจ้ามาสูนคีEmงน้องหล่าเพียงสบตFา โลกก็กลายเป็นสีชมพูG

เฮาสองครองคู่กันแนบCแน่น..   EmเฮาสองคนจะควงAmแขนกันไEmป..ให้อยู่ จนเฒ่า จนแFก่ .. ได้เป็น ปู่ย่า ตายาEmย ..จะดูแลกันเรื่อFยไป..เพราGะเฮาสองคนเป็นเนื้อคู่กั(C)น..

C | Em |Am | F G |
C | Em |Am | F G |C | C |

* | ** |

เพราFะเฮาสองคนเป็Gนเนื้อคู่กัCน..เพราFะเฮาสองคนเป็Gนเนื้อคู่Cกัน..คอร์ดเพลง เนื้อคู่ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง เนื้อคู่ ลำเพลิน วงศกร มีแต่เจ้า หมดทั้งหัวใจ หมดทั้งชีวิตที่มอบให้ และสุดท้ายสิเป็นจั่งใด๋ อ้ายกะยังยืนยันคำเก่า เพียงสองเฮา จับมือฮ่วมกันหย่าง แม้เส้นทางฝันเต็มด้วยขวากหนาม อ้ายก็พร้อมจะเข้าไปถาง อ้ายสิขอดูแลเจ้าได้บ่ อยากสิขอจับมือใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้าย ขอมัดจำเอาไว้ก่อนแหน่ ได้บ่ อยากสิขอเจ้ามาเป็นคู่ครอง อยากสิขอเจ้ามาสูนคีงน้องหล่า เพียงสบตา โลกก็กลายเป็นสีชมพู เฮาสองครองคู่กันแนบแน่น เฮาสองคนจะควงแขนกันไป ให้อยู่ จนเฒ่า จนแก่ ได้เป็น ปู่ย่า ตายาย จะดูแลกันเรื่อยไป เพราะเฮาสองคนเป็นเนื้อคู่กัน