อ้ายอยู่ในสถานะได๋

  คู่แฝดโอเอ   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายอยู่ในสถานะได๋ คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.ประสาท วรโยธาเรียบเรียง: อ.สมศักดิ์ พิลารัตน์สังกัดค่าย: ไรวิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์

Dm C | Dm C |
A# F | Dm |Gm | A# C | Dm |

ล่ะอ้ายเป็นแฟน เป็นหมู่ หรือคู่ซ้อมหรือหม่องพักรักษาใจ บอกได้บ่น้อนางสถานะหยังในใจเจ้า..ล่ะยามถึกเขาทำร้าย จั่งเห็นชายนั้นมีค่าพอหายดีเจ้าหนีป๋า.. ไปหาผู้ใหม่ส่ำโอ้ยยามช้ำ จั่งอ่วยมา โอ้ยเด้น้อ.. . . โอย.. ละน่า

Dm | Gm Am |

Dm | F |Gm | Dm |Gm Am | Dm |

เป็นเพื่Dmอน เป็นแฟน หรือเป็นคู่ซ้อDmหรือเป็นร้าFนซ่อม จอดพักรักษาใจAmนางถ้าหากเป็นแฟCน คือจั่งละบ่แคร์กันบ้Fางบ่แมนศาลาริมทาFง ไผอยากนั่Gmง..กะได้เด้อCใจ

คุยสาDmย กะบ่แคร์ใจกันบ้Dmางเห็นคนอยู่ข้Dmาง..เจ็บบ่เป็นหรือAmไงอ้ายบ่แมนตDmอ พอสิทนแดดฝนหนาFวได้อ้ายมีหัวใGmจ  เว้าง่าย ๆ อ้ายเจ็บเป็Fนเด้อ...

Dm | C | Dm |

ยามเธอเศร้Dmา ถึกเขาหนีป๋าจั่งคิดฮอดพี่พอหายดี เจ้าหนีจากอ้าย สายบ่ว่าง พี่โทรอ้ายอยากฮู้ว่าน้องคิดแนวใด๋ในใจเธอพี่เป็นแฟนหรือเพื่อนหรือเป็นเพียงโชว์รูมร้านซ่อม..ยามน้องหมองหม่นอ้ายสับสนล่ะสถานะอ้าย ว่าสิทธิ์อ้ายได้ส่ำใด๋..

ถ้าเป็นแค่เพื่Gอน จะได้เตือนหัวใจเจ้าDmของถ้าเป็นคู่ซ้อGม สิบ่ต้องละไปคิดหยังหลาAmถ้าเป็นร้านซ่อFม สิบอกเจ้าของว่าต้องทำใGmถ้าให้เป็นเจ้าของใจF ก็หยุดทำร้าCย.. ใจFกันได้บ่

Am | C |

 Dm  ส่อยไขข้อ..ปัญหาคาใจให้ฮู้ได้บ่   คือหยังน้อ สถานะอ้ายในใจเจ้าแค่หยัง   เห็นอ้ายนั้นล่ะเป็นหมู่หรือแฟน   หรือตำแหน่งล่ะผู้ชายคลายเหงาชั่วคราวใจน้องหรือเจ้ามองเพียงอ้ายเป็นหม่องพักใจยามเจ้าหมองหม่นจั่ง บ่สน บ่แคร์ว่าอ้าย..สิซ้ำดอกส่ำใด๋ตอนเสียใจละกะมาหาพี่ พอ..หายดีละไปหาคนใหม่อยู่ในสถานะใด๋..ในใจ..น้อง.. .

Dm | F |Gm | Dm |
Gm Am | Dm |Gm Am | Dm |ฟังเพลง - อ้ายอยู่ในสถานะได๋ คู่แฝดโอเอ - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายอยู่ในสถานะได๋ คู่แฝดโอเอ ล่ะอ้ายเป็นแฟน เป็นหมู่ หรือคู่ซ้อม หรือหม่องพักรักษาใจ บอกได้บ่น้อนาง สถานะหยังในใจเจ้า ล่ะยามถึกเขาทำร้าย จั่งเห็นชายนั้นมีค่า พอหายดีเจ้าหนีป๋า ไปหาผู้ใหม่ส่ำ โอ้ยยามช้ำ จั่งอ่วยมา โอ้ยเด้น้อ โอย ละน่า เป็นเพื่อน เป็นแฟน หรือเป็นคู่ซ้อม หรือเป็นร้านซ่อม จอดพักรักษาใจนาง ถ้าหากเป็นแฟน คือจั่งละบ่แคร์กันบ้าง บ่แมนศาลาริมทาง ไผอยากนั่งกะได้เด้อใจ คุยสาย กะบ่แคร์ใจกันบ้าง เห็นคนอยู่ข้างเจ็บบ่เป็นหรือไง อ้ายบ่แมนตอ พอสิทนแดดฝนหนาวได้ อ้ายมีหัวใจ เว้าง่ายๆอ้ายเจ็บเป็นเด้อ ยามเธอเศร้า ถึกเขาหนีป๋าจั่งคิดฮอดพี่ พอหายดี เจ้าหนีจากอ้าย สายบ่ว่าง พี่โทร อ้ายอยากฮู้ว่าน้องคิดแนวใด๋ ในใจเธอพี่เป็นแฟนหรือเพื่อน หรือเป็นเพียงโชว์รูมร้านซ่อมยามน้องหมองหม่น อ้ายสับสนล่ะสถานะอ้าย ว่าสิทธิ์อ้ายได้ส่ำใด๋ ถ้าเป็นแค่เพื่อน จะได้เตือนหัวใจเจ้าของ ถ้าเป็นคู่ซ้อม สิบ่ต้องละไปคิดหยังหลาย ถ้าเป็นร้านซ่อม สิบอกเจ้าของว่าต้องทำใจ ถ้าให้เป็นเจ้าของใจ ก็หยุดทำร้าย ใจกันได้บ่ ส่อยไขข้อปัญหาคาใจให้ฮู้ได้บ่ คือหยังน้อ สถานะอ้ายในใจเจ้าแค่หยัง เห็นอ้ายนั้นล่ะเป็นหมู่หรือแฟน หรือตำแหน่งล่ะผู้ชายคลายเหงาชั่วคราวใจน้อง หรือเจ้ามองเพียงอ้าย เป็นหม่องพักใจยามเจ้าหมองหม่น จั่ง บ่สน บ่แคร์ว่าอ้ายสิซ้ำดอกส่ำใด๋ ตอนเสียใจละกะมาหาพี่ พอหายดีละไปหาคนใหม่ อยู่ในสถานะใด๋ในใจน้อง